Samenwerking

De sportvisserij als partner in het waterbeheer

Het beheer van het water, de leefomgeving van vissen, valt onder de verantwoordelijkheid van de waterbeheerder. Een goede samenwerking tussen waterbeheerders en sportvisserij is dan ook van groot belang. Niet alleen als voorwaarde voor een gezonde visstand, maar ook als basis voor breed gedragen water- en visstandbeheer. Het belangrijkste uitgangspunt van die samenwerking is het gemeenschappelijke belang: de visstand!

Samenwerken in visstandbeheercommisies
Zowel sport- als beroepsvissers zijn vanuit het binnenvisserijbeleid verplicht samen te werken in visstandbeheercommissies, in de praktijk meestal afgekort als VBC's. Ook voor waterbeheerders vormt de VBC hét overlegorgaan voor een eenduidig en verantwoord visstandbeheer. Sportvisserij Nederland streeft er dan ook naar om in iedere VBC de waterbeheerder aan tafel te krijgen. Samenwerken maakt het mogelijk om elkaar te leren kennen, begrip te krijgen voor elkaars werelden en op basis van dat begrip te werken aan een betere visstand en een door allen geaccepteerde visserij.

Een belangrijke vorm van waterrecreatie
Sportvisserij is een vorm van waterrecreatie, net als zeilen, roeien, kanoën, duiken, schaatsen en zwemmen. Gemeenschappelijke belangen zijn er meer dan genoeg, denk maar eens aan de toegankelijkheid van het water en de waterkwaliteit. Het is dan ook niet meer dan logisch dat belangenorganisaties op het gebied van waterrecreatie steeds nauwer gaan samenwerken. Schoon gezond water en een optimale toegankelijkheid van dat water zijn immers een gemeenschappelijk belang.

Samen werken aan een goede visstand
De visstand in de Nederlandse binnenwateren is in haar samenhang en totaliteit een "algemeen maatschappelijk goed".

Die visstand vertegenwoordigt verschillende waarden en benuttingsmogelijkheden voor verschillende groepen in de Nederlandse samenleving. De visstand is dus veel meer dan een verzameling soorten die afzonderlijk voor verschillende groepen (sportvissers, beroepsvissers, natuurorganisaties) van belang zijn.

Visstandbeheer is gericht op het optimaliseren van de verschillende waarden en benuttingsmogelijkheden van de visstand. Centraal daarbij staat een gevarieerde en gezonde visstand die bij het water past. De visstand is een graadmeter voor de wijze waarop wij met ons leefmilieu omgaan. Gaat het met de visstand goed, dan gaat het ook goed met de overige natuur en het milieu in en om het water.

Een gezonde visstand heeft zijn eigen waarde, maar moet ook voldoende benuttingsmogelijkheden bieden voor de sport- en beroepsvisserij. Benutting mag echter niet leiden tot aantasting van de visstand; er moet sprake zijn van verstandig gebruik.

Het is de uitdaging voor de bij het visstandbeheer betrokken partijen om - bijvoorbeeld in een VBC - als partners te werken aan:

  • een gevarieerde, gezonde en "passende" visstand
  • voldoende benuttingsmogelijkheden
  • verstandig gebruik

De toekomst; nog slechts een streefbeeld?
Afstemming en samenwerking zijn nodig om het visstandbeheer uit te voeren. Waterbeheerders houden zich daarbij actief bezig met de visstand. Zij zien het water ook als VISwater. Natuurorganisaties, boeren en andere terreinbeheerders dragen bij aan een betere visstand. Hengelsportverenigingen en beroepsvissers leveren met hun kennis en ervaring een bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving van vissen. Daarnaast letten zij ook op het visserijbelang en het verstandig gebruik.

WAT GOED IS VOOR VISSEN, is goed voor al het waterleven. Water is er niet alleen voor vissen, maar ook voor andere dieren en planten en niet in de laatste plaats voor de mens. Willen we s

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide