Motie verbod gebruik weerhaakjes

Afgelopen maandag (15 oktober 2007) is bij de behandeling van de begroting Visserij door de Partij voor de Dieren onverwacht een motie ingediend om binnen een jaar een verbod in te stellen op het gebruik van weerhaken in de sportvisserij, omdat deze de kans op verwondingen bij de vis zouden vergroten.

Sportvisserij Nederland verzoekt de leden van de Tweede Kamer via persoonlijke gesprekken en per officiële brief zeer dringend om deze motie (nr. 60, 31200 XIV) niet aan te nemen, en wel om de volgende redenen:

  • een weerhaakje is voor de sportvisserij essentieel, anders zou bijna niemand meer vis vangen;
  • haakjes met weerhaakjes worden wereldwijd door beroepvissers en nagenoeg alle sportvissers gebruikt;
  • het weerhaakje heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt en is over het algemeen zeer klein (microbarbs) zodanig dat:
  • de vangst wordt vastgehouden tot de vis is geland;
  • het haakje toch eenvoudig kan worden verwijderd zonder extra verwonding.
  • een weerhaakje is in veel gevallen ook noodzakelijk om het aas op de haak te houden;
  • bij het vissen zonder weerhaakje moet veel meer spanning op de lijn worden gehouden. Dit betekent niet per sé minder beschadiging dan bij het vissen met een weerhaakje, maar soms juist meer.

Het verbaast Sportvisserij Nederland dat bij de begrotingsbehandeling Visserij met dergelijke moties het welzijn van vis aan de orde is. Hiervoor is enkele dagen geleden door de minister een eigen nota uitgebracht waarover nog apart overleg komt.

Verder vindt op 5 november a.s. bij Sportvisserij Nederland een overleg plaats van de EIFAC / FAO om een Europese gedragscode voor de sportvisserij op te stellen. Ook Nederland zou deze Europese gedragscode moeten volgen, zo stelt Sportvisserij Nederland.

Sportvisserij Nederland is teleurgesteld in de Partij voor de Dieren. Zonder voldoende actuele kennis van zaken worden moties ingediend en opmerkingen geplaatst. Uitnodigingen voor informatie en nader overleg met Sportvisserij Nederland worden echter afgeslagen, omdat men hiervoor geen tijd heeft.

Daarbij gaat het deze partij niet om het weerhaakje op zich, maar streeft zij volgens haar verkiezingsprogramma een verbod op het sportvissen na. Een verbod op het weerhaakje zou hierin een grote stap zijn. Een dergelijke politieke waan-van-de-dag-beslissing zou voor de twee miljoen Nederlanders die jaarlijks vissen echter volstrekt onaanvaardbaar zijn.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide