Kamermoties rallyvisserij en meertandige haken - februari 2008

Na de unaniem verworpen motie om het gebruik van de weerhaak in de hengelsport te verbieden, in november 2007 ingediend door de Partij voor de Dieren, stemt de Tweede Kamer februari 2008 opnieuw over twee sportvisserij-gerelateerde moties, betreffende het rallyvissen en het vissen met een "meertandige weerhaak".

Sportvisserij Nederland heeft haar zienswijze over de beide noties toegezonden aan alle politieke partijen, en geadviseerd om niet in te stemmen. Bekijk hier het rapport.

Zienswijze rallyvissen

Door kamerlid Van Velzen van de SP is een motie ingediend om het verbod op de rallyvisserij zonder uitzondering te implimenteren. Sportvisserij Nederland heeft de kamerleden aangegeven zelf al stappen te hebben ondernomen om het rallyvissen te verbieden door dit verbod op te nemen in de landelijke vergunningsvoorwaarden bij de VISpas. Met de Federatie Groningen-Drenthe is afgesproken dat in hun regio het rallyvissen wordt afgebouwd binnen drie jaar, om de grote groep rallyvissers in de regio de gelegenheid te geven zich om te schakelen.

Het instemmen met deze motie levert volgens Sportvisserij Nederland weinig winst op. Daarbij doet het geen recht aan de stappen die de sector zelf al heeft ondernomen en de afspraken die over het stoppen van de rallyvisserij zijn gemaakt.

Het verzoek van minister Verburg aan Sportvisserij Nederland om deze termijn te heroverwegen, resulteerde in een brief van Sportvisserij Nederland aan de minister (PDF). Hierin gaf Sportvisserij Nederland aan, niet aan dit verzoek te kunnen voldoen. Op 11 augustus 2008 heeft minister Verburg hierop instemmend per brief op gereageerd aan de Tweede Kamer (PDF)

"Meertandige weerhaak"

Kamerlid Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft een verzoek ingediend om over te gaan tot een verbod op het gebruik van de meertandige weerhaak. Sportvisserij Nederland heeft ten eerste aangegeven dat de Partij voor de Dieren weer een motie indient zonder voldoende kennis van zaken te hebben. Immers, een meertandige weerhaak bestaat niet. We kennen wel de enkeltandige en meertandige haak, voorzien van een weerhaakje.

Sportvisserij Nederland stelt dat het gebruik van dergelijke haken als verantwoord wordt gezien, en heeft de kamerleden voorzien van goede argumenten.

Meer weten?

De moties zijn behandeld op dinsdag 12 februari en zijn door de politieke partijen verworpen. De volledige tekst van de moties en de aan de kamerleden toegezonden zienswijze van Sportvisserij Nederland kunt u hier lezen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide