Onderzoek en beheer

Karpergeschiedenis in Europa 18 dec 2010 Karpergeschiedenis in Europa De karper is een van de meest besproken zoetwatervissen. Sportvissers aanbidden deze vis, terwijl sommige waterbeheerders de karper liever zien gaan dan komen. Over hoe en wanneer de karper in West-Eu... Gestalt Switch voor de aalscholver : Christer Olburs: "Nederlanders pamperen de verkeerde aalscholvers 18 dec 2010 Gestalt Switch voor de aalscholver : Christer Olburs: "Nederlanders pamperen de verkeerde aalscholvers De aalscholver wordt zowel aanbeden als verketterd. Vogelaars knuffelen deze teruggekeerde ‘verloren zoon’ bijkans dood. Beroepsvissers, viskwekers en hengelsporters volgen de gestage opma... Recreatieve visserij onder de loep 18 dec 2010 Recreatieve visserij onder de loep Hoeveel recreatieve vissers zijn er in Nederland en hoeveel vis vangen deze vissers? Deze op het eerste gezicht simpele vraag is volgens IMARES onderzoeker Martin de Graaf in de praktijk niet eenvoudi... Rhodeus amarus is een exoot : “Hoge beschermingsstatus bittervoorn is overtrokken” 18 dec 2010 Rhodeus amarus is een exoot : “Hoge beschermingsstatus bittervoorn is overtrokken” Als indicatiesoort voor schoon oppervlaktewater geniet hij als ‘bedreigde inheemse vissoort’ bescherming in de Flora en Faunawet en de Habitatrichtlijn. Volgens onderzoekers is de bittervo... Exoten in beeld : Project Signalering invasieve exoten 18 dec 2010 Exoten in beeld : Project Signalering invasieve exoten Exoten verspreiden zich tegenwoordig veel sneller en op grotere schaal dan voorheen. Grensoverschrijdend goederenvervoer, toerisme, internationale handel en het verbinden van waterwegen zijn hiervan d... Opmars van de grondels 18 dec 2010 Opmars van de grondels Het aantal uitheemse zoetwaterorganismen in het stroomgebied van de Rijn is sinds 1800 sterk aan het toenemen. De laatste jaren valt vooral het grote aandeel exotische grondels op. Waar komen deze vis... Onstuitbare zonnebaarzen 15 mrt 2011 Onstuitbare zonnebaarzen Hij werd ooit uitgezet als bestrijder van ongedierte in tuinvijvers, maar inmiddels vormt de zonnebaars zelf in toenemende mate een bedreiging voor inheemse ongewervelden en amfibieën. Bioloog He... Praktisch aalherstel 15 mrt 2011 Praktisch aalherstel Het gaat zo slecht met de aal dat sommige wetenschappers vrezen voor het uitsterven van deze bijzondere vissoort. Via de EU-aalverordening en het Nationale aalbeheerplan (NBA) tracht de overheid de aa... Structuur voor vissen : Pleidooi voor het verbeteren van vishabitats 08 nov 2011 Structuur voor vissen : Pleidooi voor het verbeteren van vishabitats Vissen nemen in de Europese Kaderrichtlijn Water een prominente plaats in. De focus ligt daarbij vooral op de aanleg van natuurvriendelijke oevers, gedifferentieerd schoningsbeheer en beekherstel. Vol... Vissen in de polder : De visrijkdom van een vooraanstaand weidevogelgebied 15 mrt 2011 Vissen in de polder : De visrijkdom van een vooraanstaand weidevogelgebied In het noordwestelijk deel van het Nationaal Park Arkemheen-Eemland bevinden zich een aantal unieke polders. In opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten is door Alterra onderzoek gedaan naar de v...

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide