Meervalonderzoek Westeinder Plassen

-> Download hier het rapport (.pdf)
-> Download hier de brochure (.pdf)

Samenvatting

De Europese meerval (Silurus glanis) was in Nederland zo goed als uitgestorven, met uitzondering in de Westeinderplassen. De meervalpopulatie in de Westeinderplassen is inheems en waarschijnlijk genetisch uniek. Over het gedrag van de meerval is relatief weinig beschreven en bekend.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in samenwerking met Sportvisserij Nederland onderzoek gedaan naar het migratiegedrag van de meerval in de Westeinderplassen. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de huidige populatiegrootte en de habitateisen van de meerval.

Om inzicht te krijgen zijn de geschiedenis, de huidige situatie en het gebruik van de Westeinderplassen in kaart gebracht, evenals de habitateisen van de Europese meerval. Aan de hand van deze informatie zijn de Westeinderplassen onderverdeeld in verschillende deelgebieden. Door de migratie binnen deze deelgebieden te monitoren zijn verschillende habitats voor de meerval op de Westeinderplassen bepaald.

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn twee onderzoeks-methoden gebruikt:

  • Merk-terugvang methode
  • Telemetrie


Inbrengen van transponder

De meervalpopulatie bestaat uit 1700 exemplaren. Het schattingsinterval met een betrouwbaarheid van 95% is 366. De meervalpopulatie is evenwichtig opgebouwd, maar de 0+ en 1+ jaarklassen ontbreken in de vangst. Ook opvallend is het ontbreken van adulte vissen groter dan 150 centimeter.

De meerval maakt in de Westeinderplassen gebruik van de gehele Groote Poel. Als de watertemperatuur boven de 10 Co komt neemt het aantal detecties in dit gebied toe. De rietzudden spelen een belangrijke rol als overwinteringsgebied en schuilgebied voor de meerval in de Westeinderplassen. In de andere deelgebieden wordt de meerval nauwelijks gevonden. Individueel zitten er grote variaties in het habitatgebruik.

Uit de resultaten blijkt dat de meerval een duidelijk dag- en nachtritme heeft.

Aanbevolen wordt het habitat voor de meerval, zoals rietzudden en oevers met steenstort, in stand te houden en niet altijd met een vooroever af te schermen. Verder is aanbevolen nader onderzoek uit te voeren hoe dit unieke habitat beschermd kan worden.

Download hieronder het rapport (.pdf):

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide