Loodonderzoek

SUBSIDIE VOOR ONTWIKKELING LOODALTERNATIEVEN

De overheid stimuleert de ontwikkeling van alternatieven voor vislood door specifieke subsidies beschikbaar te stellen. Het gaat om het ontwikkelen van alternatieven van materialen als gietijzer, steen en mogelijk tin, voor met name de zee(sport)visserij, de karpervisserij en de visserij met kunstaas. Inschrijvingen voor deze subsidie dienen uiterlijk eind juni ingeleverd te zijn.

De subsidie voor deze ontwikkeling wordt beschikbaar gesteld door het subsidieprogramma Innovatie Kaderrichtlijn Water. Voor de tweede tender in 2009 is 40 miljoen euro voorzien. Naast decentrale overheden en onderzoeksinstellingen kunnen in deze tender ook marktpartijen, dus ook hengelsportfabrikanten, projectvoorstellen indienen. De voorkeur gaat uit naar projectvoorstellen die in brede samenwerkingsverbanden tot stand zijn gebracht. De deadline is eind juni, dus wees er op tijd bij.

Meer weten? Neem snel contact op met Sportvisserij Nederland, projectleider Niels Brevé.

Samenvatting loodonderzoek

Sportvisserij Nederland heeft een landelijke enquête gehouden naar loodgebruik onder lezers van Hét VISblad, editie september 2008. Dit rapport geeft de resultaten en op basis daarvan aanbevelingen naar de leden van de werkgroep die zich bezig houdt met onderzoek naar de mogelijkheden (in eerste instantie) voor het terugdringen van lood naar het oppervlaktewater.

Deelnemers van de werkgroep zijn leden van Rijkswaterstaat Waterdienst, VROM, DIBEVO en Royal Haskoning. Dit werk komt voort uit de Kaderrichtlijn Water en het Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen waterverontreiniging (2007, VROM). Daarnaast heeft Sportvisserij Nederland haar medewerking verleend aan een internationale enquête gehouden onder 80 nationale sportvisserijorganisaties, uitgevoerd door Royal Haskoning en in opdracht van RWS. Het is de bedoeling dat de nationale enquête ook input geeft voor deze internationale enquête.

Enquêteresultaten

4175 mensen uit het adresbestand van Hét VISblad ontvingen de enquête en de begeleidende brief thuis. daarvan vulden 1011 (24%) de enquête in. Dit geeft een betrouwbaarheidsinterval van 99% en een foutenmarge van 4%. En daarmee werd de gewenste hoge betrouwbaarheid van de enquêteresultaten behaald. Via de enquête werden verschillende gegevens verkregen, zoals: 

Basisinformatie van lezers van Hét VISblad, o.a. leeftijdsverdeling, visfrequentie, visserijtypen en geografische verspreiding.

De bekendheid met milieuproblemen van lood en de bereidheid om loodalternatieven te gebruiken.

Cijfers over de koop en het verlies van lood, verdeeld over zoet- en zoutwatervissers.

Lees hier de samenvatting van de verkregen gegevens (PDF)

Lees hier meer over de loodcode van Sportvisderij Nederland

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide