Gedragscode welzijn vis


Deze gedragscode is gebaseerd op de ‘Code of practice for recreational fisheries’ van de EIFAC/FAO, en is tevens opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren.

Sportvissen is een activiteit waarbij levende dieren betrokken zijn. Omdat het onzorgvuldig vangen, onthaken en terugzetten van vis tot onnodige beschadigingen en/of stress kan leiden, zijn sportvissers verplicht om met zorg en respect met vissen om te gaan. Onderstaande richtlijnen dienen daarbij als leidraad.

1. Zet een gevangen vis alleen terug in het water waar deze is gevangen. Zowel dood als levend kunnen vissen gevaarlijke visziektes verspreiden wanneer je ze overzet naar ander water. Zet een gevangen vis daarom altijd direct en zorgvuldig in hetzelfde water terug.

2. Stem je vismateriaal af op de beoogde vis (soort én formaat). Zorg ervoor dat:
   
a) de haak niet wordt geslikt;
b) de vis alleen in de bek wordt gehaakt;
c) de lijn niet breekt;
d) de dril niet onnodig lang duurt;
e) beschadigingen worden voorkomen.

3. Land een gehaakte vis zorgvuldig – grotere (roof)vis bij voorkeur met een landingsnet of met de kieuwgreep – en pak de vis bij het onthaken stevig vast (zonder te knijpen). Ondersteun grotere vissen (vanaf +/- 40 cm) altijd met beide handen. De kieuwgreep is een diervriendelijke, veilige manier om een snoek of snoekbaars te onthaken.

4. Dood vissen die voor eigen consumptie zijn bestemd – liefst vóór het onthaken – middels een stevige klap op de kop. Gebruik hiervoor een priest of ander zwaar voorwerp. Snijd direct hierna de kieuwbogen door.

5. Bewaar levende vis nooit langer dan nodig en alleen in een leefnet dat aan de leefnetcode voldoet, in een bewaarzak óf in een ruime bun of emmer die van voldoende zuurstof wordt voorzien.


Zorg er bij aanschaf van een leefnet voor dat deze aan de leefnetcode voldoet.

6. Vissen met een levende aasvis is in Nederland verboden. Dood aasvissen middels een klap op de kop vóór bevestiging aan de haak.

7. Vermijd bij viswedstrijden dat gevangen vis tijdens het wegen en terugzetten beschadigd raakt. Zorg voor voldoende weegpunten, vermijd een te lange blootstelling aan zon en lucht en zet de vis terug op de plek waar deze is gevangen.

8. Zet gevangen vis in de best mogelijke conditie terug door:

a) tijdens het binnenhalen, onthaken en terugzetten geen beschadigingen aan de slijmlaag en organen van de vis te veroorzaken;
b) altijd een hakensteker, onthaaktang en geschikt landingsmiddel (bijv. schepnet) binnen handbereik te hebben;
c) vis zo kort mogelijk uit het water te houden;
d) vis alleen met natte handen aan te raken;
e) vis bij voorkeur in het water te onthaken;
f) contact met de kieuwen en ogen van de vis te vermijden;
g) bij het vissen op roofvis altijd een kniptang voor het doorknippen van haken mee te nemen;
h) bij het onthaken van grote vissen (vanaf +/- 40 cm) altijd een onthaakmat te gebruiken en grotere vissen altijd te ondersteunen met twee handen;
i) bij een vis die diep gehaakt is, de lijn vlakbij de haak door te knippen en de vis terug te zetten – mits te verwachten is dat de vis overleeft;
j) ernstig gewonde vissen niet terug te zetten, maar deze direct te doden en mee naar huis te nemen.;
k) niet dieper dan 12 meter te vissen om te voorkomen dat vis door drukverschil beschadigd raakt;
l) nooit te vissen op vissen die zichtbaar aan het paaien zijn en de gesloten tijden voor roofvis te respecteren;
m) gevangen vis zo snel mogelijk én voorzichtig in hetzelfde water terug te zetten;
n) vis bij het terugzetten te ondersteunen totdat deze op eigen kracht wegzwemt.

9. Ruim na een vissessie al je lijnen en andere rommel op. Wees je ervan bewust dat met name achtergelaten vislijnen en haken veel schade kunnen aanrichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide