Sportvisserij en visstandbeheer

Sportvisserijgebruik: uitgangspunt voor visstandbeheer?

Voor de sportvisserij zijn ecologisch goed viswater en een gezonde, gevarieerde visstand van groot belang. Daarnaast zijn sportvissers gebaat bij een goede toegankelijkheid en voldoende voorzieningen. Voor de georganiseerde sportvisserij als visstandbeheerpartner zijn de wensen en eisen van de sportvissers een belangrijk uitgangspunt voor het visstandbeheer. 

Bijna twee miljoen sportvissers

Nederlanders vissen bijzonder graag. De sportvisserij is in Nederland met zo'n 1,8 miljoen deelnemers, waaronder bijna 500.000 jeugdigen, zelfs één van de grootste vormen van openluchtrecreatie. Meer feiten en cijfers...

Sportvisserijorganisaties

Sportvisserijroganisaties zijn vóór alles recreatieorganisaties die de belangen behartigen van een groot aantal sportvissers. Voor hen is het belangrijk dat er gevist kan worden. De kwaliteit van de sportvisserij wordt bepaald door de omgeving van het viswater, het viswater zelf, de daarin aanwezige visstand en de mogelijkheden deze op of aan het viswater te bevissen.

Naar overheden toe behartigen de organisaties de belangen van visser en vissen. Daarbij gaat het vaak om de inrichting, het beheer en het gebruik van het water. De kosten van al deze activiteiten worden betaald uit de opbrengsten van de visvergunningen.

Hengelsportverenigingen

Een groot aantal sportvissers is lid van één van de meer dan duizend plaatselijke hengelsportverenigingen, die Nederland rijk is. Regionaal worden de hengelsportverenigingen overkoepeld door hengelsportfederaties. De hengelsportorganisaties huren visrechten van wateren, zodat sportvissers er mogen vissen. Zij hebben als "opdracht" om in die wateren voor een goede visstand en goede visserijmogelijkheden te zorgen. 

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide