Viswatertypen

Sportvisserij Nederland heeft een eigen indeling in viswatertypen ontwikkeld als hulpmiddel om enige ordening aan te brengen in het denken en communiceren over de relatie tussen water en visstand in langzaam stromende en stilstaande wateren. Iedere indeling die we maken is echter maar een modelmatige benadering. En de werkelijkheid laat zich nu eenmaal slecht in hokjes vatten!

Waarom een typering?
De viswatertypering voor stilstaande wateren maakt de relatie tussen deze wateren en de daarin voorkomende visstand inzichtelijker en begrijpelijker. Daarmee wordt het eenvoudiger om het beheer van deze wateren af te stemmen op de ontwikkelingsmogelijkheden voor de visstand. Per water kan aan de hand van de typering worden bepaald wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn en op welke wijze deze beter kunnen worden benut of gerealiseerd door passend beheer. 

 

Een indeling van de Nederlandse ondiepe, stilstaande wateren
De indeling van ondiepe wateren is gemaakt voor wateren waarin geen zogenoemde temperatuurgelaagdheid of - stratificatie optreedt. In Nederland zijn dit meestal wateren met een diepte van minder dan zes meter. Dit betreft een groot deel van het Nederlandse oppervlaktewater.

De indeling heeft betrekking op zowel de lijnvormige wateren, zoals sloten, stadssingels en kanalen als de niet-lijnvormige wateren, zoals vijvers, plassen en meren. Ook in (zeer) langzaamstromende wateren en licht brakke wateren kan nog worden gewerkt met deze viswatertypering.


Hieronder volgt relevante informatie uit het Basisboek Visstandbeheer over de viswatertypering voor de Nederlandse ondiepe, stilstaande wateren:

Baars-blankvoornviswatertype (PDF)

Ruisvoorn-snoekviswatertype (PDF)

Snoek-blankvoornviswatertype (PDF)

Blankvoorn-brasemviswatertype (PDF)

Brasem-snoekbaarsviswatertype (PDF)

                                  
 

Een indeling van Nederlandse diepe, stilstaande wateren

Sportvisserij Nederland heeft ook voor de Nederlandse diepe, stilstaande wateren, als uitbreiding op haar viswatertypering voor ondiepe wateren, een typering opgesteld.

Deze typering is een hulpmiddel om enige ordening aan te brengen in het denken en communiceren over de relatie water en visstand in deze wateren, die van nature zeer weinig in ons land voorkomen. Diepe wateren en hun visstand zijn op grond van verschillende kenmerken te onderscheiden van ondiepe wateren. Deze indeling blijft echter één van de vele mogelijke modelmatige benaderingen van de werkelijkheid. En de werkelijkheid laat zich nu eenmaal slecht in hokjes vatten!


Hieronder volgt relevante informatie uit het Basisboek Visstandbeheer over de viswatertypering voor de Nederlandse diepe, stilstaande wateren:

Coregonen-diepwatertype(PDF)

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide