Factsheets 

April 2013 - factsheet Vuile Was - over nonylfenolethoxylaten en nonylfenolen

Aanleiding voor dit literatuuronderzoek zijn vragen vanuit het bestuur met betrekking tot berichten in de media van Greenpeace over hormoonverstorende stoffen die gebruikt worden voor kleding en die vrijkomen bij het wassen. Het gaat om nonylfenolethoxylaten, afkorting NFE. Naar aanleiding hiervan zijn op 27 april 2012 door D66 ook Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (zie voor deze en antwoorden: Tweede Kamer, 2012).

-> Download factsheet (pdf)

April 2013 - Factsheet Neonicotines - eigenschappen en mogelijke effecten op vis

Neonicotines zijn insecticiden die wereldwijd veel worden gebruikt. Ze zijn effectief tegen zuigende insecten zoals luizen, maar ook kauwende insecten zoals kevers en sommige vlinders (rupsen). Een aantal neonicotines zijn tegenwoordig in sommige landen gelimiteerd, vanwege een mogelijk verband met de achtergang van de bijen.

-> Download Factsheet (pdf)

Oktober 2012 - Fosfaatvervangers: schadelijk?

Met enige regelmaat verschijnen er berichten over fosfaatvervangers (in wasmiddelen) en de stelling dat deze even schadelijk of schadelijker zouden zijn dan fosfaat.

-> Download Factsheet (pdf)

Maart 2012 - IJzersuppletie

In de plas Terra Nova (Amstel, Gooi en Vechtgebied) wordt een experiment gedaan door met behulp van ijzer de fosfaatconcentratie terug te dringen om zo het water helder en planten¬rijk te maken en de KRW-doelen te bereiken.

-> Download Factsheet (pdf)

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide