Handboek Beter besturen digitaal

Bestuur, taken en commissies

Speciaal voor bestuurders van hengelsportverenigingen heeft Sportvisserij Nederland een uitgekiend informatie- en ondersteuningspakket ontwikkeld. De infobladen, verzameld in het Handboek Beter besturen zijn hierbij de belangrijkste bron van informatie, waarin het besturen van een hengelsportvereniging in de breedste zin wordt behandeld.

Hierna vind je directe links naar alle beschikbare infobladen (PDF), die ook in het Handboek Beter besturen zijn opgenomen. Wanneer een infoblad sinds de publicatie van het Handboek in 2015 is geüpdatet, wordt dit vermeld (NIEUW).

3. Het bestuur (PDF)

3.1. Functieprofielen bestuursleden (PDF)
3.2. Als een bestuurslid niet (meer) functioneert (PDF)

4. De Algemene Ledenvergadering (PDF)

4.1. Stappenplan Algemene Ledenvergadering (PDF)
4.2. Het jaarverslag (PDF)
4.3. De jaarrekening (PDF)
4.4. De kascommissie (PDF)

5. Taken verdelen: commissies en vrijwilligers (PDF)

5.1. Succesvol werven van vrijwilligers (PDF)
5.2. Waarderen en belonen van vrijwilligers (PDF)
5.3. Maak vrijwilligerswerk flexibel (PDF)
5.4. Vrijwilligerswerk en onkostenvergoeding (PDF)
5.5. In veilige handen: jeugdwerk & aanvraag VOG (PDF) NIEUW
5.6. Servicebureau ledenadministratie: besteed het uit! (PDF)

6. De vereniging financieel (PDF)

6.1. De vereniging goed verzekerd (PDF) NIEUW
6.2. Gemeenten kunnen vrijwilligers collectief verzekeren (PDF)
6.3. BTW en andere heffingen (PDF)
6.4. Voorkom fraude bij jouw hengelsportvereniging (PDF)

7. Belangenbehartiging (PDF)

7.1. Zeven tips voor goed overleg met de gemeente (PDF)
7.2. Lobbyen: gewoon doen! (PDF)
7.3. Sportvisserij en dierenwelzijn (PDF)
Divide