Aanvullingen op lijsten van viswateren

Bij het vissen in de genoemde wateren dient u naast de (Kleine) VISpas en de (Kleine) Lijst van Viswateren een afdruk van deze pagina's bij u te hebben.

Aanvulling 2017

Iedere visser die heeft aangegeven papieren lijsten van viswateren te willen blijven ontvangen via www.mijnsportvisserij.nl ontvangt bij zijn/haar VISpas 2017 de papieren landelijke Aanvulling 2017. Bij het vissen in de genoemde wateren dient u naast de VISpas en de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren de Aanvulling 2017 bij u te hebben. In plaats van zowel de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en de Aanvulling 2017 mag u ook de VISplanner App tonen bij controle.


Actuele aanvullingen

De nieuwste digitale aanvullingen van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren vind u hieronder. Indien u vist in de wateren genoemd in deze digitale aanvulling dan dient u een afdruk van deze pagina's bij u te hebben. 

Let op: Deze wateren staan niet in de Aanvullingslijst die u bij de VISpas 2017 geleverd krijgt. Dit is een extra aanvulling om direct nog meer water in de VISpas te krijgen. Deze digitale aanvullingen staan wel ook in de VISplanner App. Gebruikt u de App dan hoeft u dus geen papieren afdruk mee te nemen.

De digitale aanvulling van januari 2017 kunt u hier downloaden.
De digitale aanvulling van februari 2017 kunt u hier downloaden.
De digitale aanvulling van maart 2017 kunt u hier downloaden.
De digitale aanvulling van april 2017 is hier te downloaden.
De digitale aanvulling van mei 2017 is hier te downloaden. 
De digitale aanvulling van juni 2017 is hier te downloaden.
De digitale aanvulling van juli 2017 is hier te downloaden.
De digitale aanvulling van augustus 2017 is hier te downloaden. 
De digitale aanvulling van september 2017 is hier te downloaden.


Voor houders van de ZeeVISpas en de Kleine VISpas:
- De digitale aanvulling van de Kleine Lijst van Viswateren
- De digitale aanvulling van de Lijst van Zeevismogelijkehden

Divide