Aanvullingen op lijsten van viswateren

Bij het vissen in de genoemde wateren dient u naast de (Kleine) VISpas en de (Kleine) Lijst van Viswateren een afdruk van deze pagina's bij u te hebben.

Aanvulling 2016

Iedere visser ontvangt bij zijn/haar VISpas 2016 gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren 2016-2017-2018. Hiermee vervalt de Aanvulling 2015. Bij het vissen in de genoemde wateren dient u naast de VISpas en de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren de Aanvulling 2016 bij u te hebben. 


Actuele aanvullingen

Klik hier voor de nieuwste digitale aanvullingen van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren (24 augustus 2016). Indien u vist in de wateren genoemd in deze digitale Aanvulling dan dient u een afdruk van deze pagina's bij u te hebben.

Klik hier voor de digitale aanvullingen van de Kleine Lijst van Viswateren.

Klik hier voor de digitale aanvullingen van de Lijst van Zeevismogenlijkheden. 

Divide