Viswaterbeheer

-> Naar het laatste nieuws over viswaterbeheer

Hengelsportverenigingen zijn verantwoordelijk voor goed bereikbaar en bevisbaar viswater voor de sportvisser. Als visrechthebbende zijn zij ook (mede)verantwoordelijk voor een goede, voor de sportvisser aantrekkelijke visstand.

Bij het beheer van het viswater en de visstand zul je als hengelsportvereniging meestal rekening moeten houden met de overige gebruiksfuncties. Maar je wilt andere beheerders en gebruikers ook laten weten wat de sportvisser wil.

Online factsheets

Om duidelijk te krijgen wat je wilt bereiken met je viswater en hoe en met wie je dat denkt te doen, is een planmatige aanpak van het viswaterbeheer noodzakelijk. Dat doe je op één of meer online factsheets, die samen een visplan vormen.

Downloads uit het Handboek Beter besturen

Speciaal voor bestuurders van hengelsportverenigingen heeft Sportvisserij Nederland een uitgekiend informatie- en ondersteuningspakket ontwikkeld. De infobladen, verzameld in het Handboek Beter besturen zijn hierbij de belangrijkste bron van informatie, waarin het besturen van een hengelsportvereniging in de breedste zin wordt behandeld.

Via deze link kun je alle beschikbare infobladen (PDF) downloaden, die ook in het Handboek Beter besturen zijn opgenomen.

HSVTV

HSVTV is een serie instructiefilmpjes waarmee je onder andere leert hoe je het milieu van je viswater in kaart brengt, gegevens over de sportvisserij en de visstand verzamelt én hoe je dit alles eenvoudig verwerkt in een een kort en bondig visplan met de online factsheetmodule.

-> Ga direct naar het onderdeel viswaterbeheer van HSVTV!

Divide