Belangenbehartiging

Om te zorgen dat hengelaars vissen en kunnen blijven vissen, wordt er door Sportvisserij Nederland heel wat werk verzet.Beleidsbeïnvloeding en lobby
Sportvisserij Nederland waakt er bijvoorbeeld voor dat "Den Haag" besluiten neemt die schadelijk voor de visstand en de hengelsport kunnen zijn. Daarom volgen we het overheidsbeleid met betrekking tot de hengelsport op de voet, leveren commentaar op allerlei regeringsplannen, en laten in ministeries, bij de EU in Brussel en op politiek niveau de stem van de georganiseerde hengelsport horen. Daarbij laat Sportvisserij Nederland regelmatig weten hoe belangrijk de hengelsport in maatschappelijk en economisch opzicht voor Nederland en Europa is.

Successen
Sportvisserij Nederland heeft op het gebied van belangenbehartiging nogal wat successen geboekt. Vermeldenswaard zijn in dit verband onder andere:

  • De opheffing van het landelijk nachtvisverbod.
  • Het vissen met twee hengels met kunstaas en/of dode vis werd wettelijk toegestaan.
  • Een ankerverbod in de mondingen van diverse wateren langs de Nederlandse kust werd voorkomen.
  • De Kamer voor de Binnenvisserij bleef behouden.
  • Diverse sportvisserijontwikkelingsplannen voor grote staatswateren als IJsselmeer, Benedenrivieren, Benedenrijn, Maas en IJssel werden door Sportvisserij Nederland opgesteld.
  • Sportvisserij Nederland heeft zich in de Stichting NVH ingezet om meer sportvissen op de TV te krijgen. Het programma Vis-TV draait nu al jaarlijks sinds 1996.
  • Sportvisserij Nederland heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van de zeesportvisserij in de Voordelta. Zoals de plannen van de Rijksoverheid nu zijn, zal meer rekening worden gehouden met de specifieke belangen van de hengelsport in dit natuurgebied voor de Nederlandse kust dan zich eerst liet aanzien.

Internationale samenwerking
Via het internationale samenwerkingsverband de European Anglers Alliance (EAA) behartigt Sportvisserij Nederland sinds 1994 ook de belangen van de hengelsport op Europees niveau. Sportvisserij Nederland heeft indertijd aan de wieg van de oprichting van deze organisatie gestaan. Op dit moment zijn nationale hengelsportorganisaties uit 18 landen bij de EAA aangesloten.

Sportvisserij in de media
Sportvisserij Nederland laat de hengelaars, maar ook het brede publiek via voorlichting zien wat vissen allemaal inhoudt, waarom vissen zo leuk is en wat de hengelsport voor de samenleving betekent. Daartoe worden een aantal media gebruikt, o.a.: Hét VISblad dat maandelijks in een oplage van 100.000 exemplaren verschijnt, Contact, persberichten, folders, beurzen, VIS-TV, radio en TV-programma's, digitale nieuwsbrief voor verenigingen en deze website.

Divide