Zeebaars

Omdat het slecht gaat met het zeebaarsbestand gelden voor deze vissoort enkele bijzondere beperkingen.

Recreatieve visserij

Voor de recreatieve visserij met hengels (én recreatief staand want) geldt het volgende: van 1 januari tot 1 juli 2017 mag een sportvisser bij het vissen in zee, de kustwateren en in de zeegebieden geen zeebaars in bezit hebben. De zogenoemde "baglimit" is dus 0. Vanaf 1 juli 2017 mag een sportvisser maximaal 1 zeebaars in bezit hebben. Uiteraard moet die zeebaars groter zijn dan de minimummaat van 42 cm.

Het is altijd verboden zeebaars te fileren en te ontdoen van de kop omdat anders niet meer kan worden vastgesteld hoe groot de vis was.

De baglimit en het fileerverbod gelden ook voor de binnenwateren die in open verbinding staan met de zee, kustwateren of zeegebieden tot maximaal 30 kilometer landinwaarts.

Bovenvermelde zeebaarsmaatregelen gelden ook voor recreatieve visserij met staand want.
Voor alle vormen van recreatieve visserij geldt dat verkoop van vis verboden is.

Beroepsvisserij

Voor vissersvaartuigen die met haken en lijnen op zeebaars vissen geldt dat zij in 2017 alleen in januari en van 1 april tot en met 31 december zeebaars aan boord mogen hebben, overladen, verplaatsen of aanlanden. Hierbij geldt een maximum van 10.000 kilogram zeebaars per jaar per vissersvaartuig.

Voor vissersvaartuigen die met kieuwnetten op zeebaars vissen, geldt dat zij in 2017 alleen in januari en van 1 april tot en met 31 december zeebaars aan boord mogen hebben, overladen, verplaatsen of aanlanden. Hierbij geldt een maximum van 250 kilogram aan onvermijdelijke bijvangst per maand.

N.B. alleen vissersvaartuigen die in de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 september 2016 al op zeebaars visten met haken, lijnen of kieuwnetten mogen dit nog doen.

Divide