Ledenbinding

Als je in Nederland wilt sportvissen, moet je in bezit zijn van een VISpas en word je ‘automatisch’ lid van je lokale hengelsportvereniging. Op zich is dat natuurlijk een prettig gegeven. Maar het maakt veel hengelsportverenigingen ook lui als het gaat om ledenbinding.

Communiceer!

Communicatie vindt plaats tussen mensen. Daarom blijft, juist binnen een vereniging, het belangstellende gesprek tussen mensen het belangrijkste. Uiteindelijk krijg je dan het beste gevoel bij wat er leeft binnen je club en wat mensen bezighoudt. Dat is ledenbinding en de beste reden voor sportvissers om ook lid te worden van hun lokale hengelsportvereniging. Ook door je leden regelmatig te informeren over de activiteiten van de vereniging, houd je ze betrokken. De meeste verenigingen hebben een eigen website en/of clubblad.

Actieve leden maken de vereniging

Omdat veel leden alleen maar lid worden ‘omdat het moet’, kun je als vereniging vergeten dat er ook leden zijn, die de diensten en activiteiten van een echte vereniging zeer waarderen. En het zijn juist déze leden die bereid zijn om daar zelf ook een steentje aan bij te dragen, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Je moet ze dan wél persoonlijk vragen! Hoe meer je als vereniging in staat bent om dit soort leden aan te trekken, hoe beter je in staat zult zijn voldoende vrijwilligers te vinden voor het ontplooien van nieuwe activiteiten.

Downloads uit het Handboek Beter besturen

Hierna vind je directe links naar alle beschikbare infobladen (PDF), die ook in het Handboek Beter besturen zijn opgenomen. Wanneer een infoblad sinds de publicatie van het Handboek in 2015 is geüpdatet, wordt dit vermeld (NIEUW).

10. Ledenbinding (PDF)

10.1. Een goede ledenadministratie is essentieel (PDF)

10.2 Contributie via automatische incasso: doen! (PDF)

10.3. Wat willen de leden? (PDF)

10.4. Informeer nieuwe leden (PDF)

10.5. De verenigingswebsite (PDF)

10.6. Gratis verenigingswebsite (PDF)

10.7. Het verenigingsblad (PDF)

10.8. Je eigen verenigingsblad uitgeven met Hét Visblad! (PDF)

10.9. Een eigen Facebookpagina (PDF)

10.10. Een eigen clubhuis (PDF)

10.11. De jeugdcommissie: promotie of binding? (PDF)

10.12. Materialen voor jeugdwerk (PDF)

10.13. Specialisten binnen de vereniging (PDF)

10.14. De wedstrijdcommissie (PDF)

10.15. De karpercommissie (PDF)

10.16. De roofviscommissie (PDF)

10.17. De vliegviscommissie (PDF)


Divide