Downloads

Downloads uit het Handboek Beter besturen


Hierna vind je directe links naar alle beschikbare infobladen (PDF), die ook in het Handboek Beter besturen zijn opgenomen. Wanneer een infoblad sinds de publicatie van het Handboek in 2015 is geüpdatet, wordt dit vermeld (NIEUW).

8. Viswater en sportvisserijmogelijkheden (PDF)

8.1. Visrechten (PDF)

8.2. Verlenging van de huurovereenkomst (PDF)

8.3. Factsheetmodule: je viswaterbeheer in een notendop (PDF)

8.4. Slim je viswateren beheren? Differentiëren! (PDF)

8.5. Aanleg van sportvisserijvoorzieningen (PDF)

8.6. Calamiteitenplan viswater (PDF)

8.7 Wintersterfte (PDF)

8.8 Zomersterfte (PDF)

8.9 Zomer, zuurstof en vissterfte (PDF)

8.10. Sportvisserij en aalscholvers (PDF)

8.11. Kerstbomen als schuilplaats voor vis (PDF)

8.12. Verantwoord vis uitzetten (PDF)

8.13. Beheer van hoogbezette karpervijvers (PDF)

8.14. Karperbeheer = keuzes maken (PDF)

8.15. Graskarper: ecologisch waterplantenbeheer (PDF)

8.16. Waterplanten en vis (PDF)

8.17. Aanpak waterplantenoverlast (PDF)

8.18. Met krijt je bagger kwijt (PDF)

8.19. Kort advies vis en viswater (PDF)

Dit is sportvissen!

Bestel in de webwinkel de brochure Dit is sportvissen! of -> download hier de brochure Dit is sportvissen! (PDF)

Sportvisserijvoorzieningen

Infoblad (PDF)Aanleg van een vissteiger of visstoep

Infoblad (PDF) Vissteigers en visstoepen: typen en materialen

Infoblad (PDF) Constructie vissteigers en visstoepen

Infoblad (PDF) Aanleg vissteiger: wanneer is een vergunning nodig?

Infoblad (PDF) Hekoverstappen en klaphekken

Infoblad (PDF) Aanleg van een trailerhelling

Infoblad (PDF) Aanleg van een aangepaste visplaats

Foto's persbericht visserijkundig onderzoek


Foto visklas bij onderzoek 1 (jpg)


Foto visklas bij onderzoek 2 (jpg)

Basisboek visstandbeheer

Bestel hier het Basisboek Visstandbeheer of download het hierna als PDF:


Hoofdstuk 1 - Visstandbeheer: samen werken aan een betere visstand (PDF)

Hoofdstuk 2 - Zoetwatervissen en hun omgeving (PDF)

Hoofdstuk 3 - Viswatertypering deel 1: ondiepe wateren (PDF)

Hoofdstuk 4 - Viswatertypering deel 2: diepe wateren (PDF)

Hoofdstuk 5 - Vissterfte (PDF)

Hoofdstuk 6 - Vis & stedelijk water (PDF)

Divide