Cursussen viswaterbeheer

Sportvisserij Nederland organiseert in 2016 en 2017 verschillende Cursussen viswaterbeheer. De Basiscursus Viswaterbeheer is de introductiecursus, die alle cursisten die met water- en visstandbeheer aan de slag willen, moeten volgen. Heb je deze cursus gevolgd, dan kun je deelnemen aan één of meer van de vervolgcursussen, te weten de Cursus Praktisch Visvijverbeheer of de Cursus Praktisch Viswaterbeheer.

Downloads uit het Handboek Beter besturen: de cursussen viswaterbeheer

Hierna vind je directe links naar alle beschikbare infobladen (PDF), die ook in het Handboek Beter besturen zijn opgenomen. Wanneer een infoblad sinds de publicatie van het Handboek in 2015 is geüpdatet, wordt dit vermeld (NIEUW).

11. De cursussen van Sportvisserij Nederland (PDF)

Wij bevelen aan om deze cursussen – i.v.m. het verkrijgen van voldoende draagvlak binnen de vereniging – met minimaal twee cursisten van dezelfde vereniging te volgen. De cursus is gratis voor vrijwilligers van aangesloten hengelsportverenigingen en federaties.

Factsheets visstandbeheer

Tijdens de Basiscursus viswaterbeheer maak je kennis met factsheets visstandbeheer voor je eigen viswater. Op basis van veldinventarisaties kun je als cursist voor alle viswateren van de vereniging deze factsheets invullen.

De factsheets bevatten gegevens over de ligging, visrechtsituatie, inrichting, waterplantenbedekking, visstand, beheer en sportvisserijgebruik van het viswater. Ook worden de belangrijkste knelpunten, wensen en eisen vanuit de sportvisserij in kaart gebracht. Het werken met factsheets wordt verder uitgewerkt in de Cursus Praktisch viswaterbeheer.

Waar en wanneer?

De Basiscursus Viswaterbeheer zal in 2017 worden georganiseerd op:


  • vrijdag 12 mei 2017, Sportvisserij Nederland te Bilthoven


Inschrijven

-> Schrijf je hier direct in!

Cursusmateriaal

Het Basisboek visstandbeheer is een belangrijk onderdeel van de cursus visstandbeheer van Sportvisserij Nederland. Je vind er eigenlijk alle theoretische kennis die je nodig hebt om namens de sportvisserij aan de slag te gaan met visstandbeheer.

Het Basisboek visstandbeheer is bedoeld om personen, die zich met viswaterbeheer willen gaan bezighouden, voldoende basiskennis voor hun toekomstige werkzaamheden te bieden. Die basiskennis heeft vooral betrekking op de ecologie van onze zoetwatervissen in relatie tot de specifieke milieu-omstandigheden in het Nederlandse binnenwater.

Let op: Je krijgt het Basisboek Visstandbeheer gratis thuisgestuurd als je deelneemt aan de Basiscursus Viswaterbeheer!

Bestel hier het Basisboek Visstandbeheer als je hem los van de Basiscursus wilt aanschaffen of download hem hierna als PDF:

Hoofdstuk 1 -
Visstandbeheer: samen werken aan een betere visstand (PDF) 
Hoofdstuk 2 - Zoetwatervissen en hun omgeving (PDF) 
Hoofdstuk 3 - Viswatertypering deel 1: ondiepe wateren (PDF)
Hoofdstuk 4 - Viswatertypering deel 2: diepe wateren (PDF) 
Hoofdstuk 5 - Vissterfte (PDF) 
Hoofdstuk 6 - Vis & stedelijk water (PDF)

De sportvisser stelt eisen aan de visstand, de toegankelijkheid en de bevisbaarheid van het viswater. Bij de inrichting en het beheer van het water, de oevers én de visstand is het zaak daarmee rekening te houden.

Maar niet elke sportvisser is hetzelfde. Grofweg zijn er zes sportvisserstypen, die elk hun eisen stellen aan het viswater en de visstand. Deze sportvistypen zijn beschreven in de brochure “Dit is sportvissen!”

Let op: Je krijgt de brochure gratis thuisgestuurd als je deelneemt aan de Basiscursus Viswaterbeheer!

-> Download de brochure hier!

Online trainen en examen

Bij "Examen" kun je met de 'trainer viswaterbeheer' online oefenvragen maken en kun je een proef-examen en een eindexamen afleggen. Hiervoor dien je je eenmalig te registreren. Wanneer je voor het examen slaagt, krijg je een gouden medaille en heb je een degelijke theoretische kennis van het viswaterbeheer. Ben je voor je theorie geslaagd? Geef je dan hier op om de Basiscursus viswaterbeheer namens je hengelsportvereniging te volgen bij Sportvisserij Nederland!

Presentatie Basiscursus Viswaterbeheer

-> Download hier de presentatie van de cursus als PDF

Divide