Paling en terugzetverplichting

01 apr 2015

De paling. Icoon van de Nederlandse wateren. Even Hollands als klompen, tulpen en kaas. Het lijkt onvoorstelbaar dat de paling uit ons land verdwijnt. Grote kans, want het dier is ernstig bedreigd. In vijftig jaar is de palingstand in ons land met meer dan 90 procent teruggelopen.

Dit is mede te danken aan onze volksvertegenwoordiging. Zij negeert koppig de onafhankelijke wetenschappelijke adviezen van ICES (pdf) om de diersoort de bescherming te bieden die het moet hebben, namelijk alle sterfte door de mens zoveel mogelijk reduceren. ICES is de internationale wetenschappelijke organisatie die de Europese Unie adviseert over de exploitatie van visbestanden. Als we deze laatste palingen blijven opvissen, krijgen we ze waarschijnlijk nooit meer terug.

Terugzetverplichting paling blijft noodzakelijk

In 2007 werd de EU-Aalverordening van kracht. Dit om de noodlijdende aalstand te beschermen. Daarom besloot Sportvisserij Nederland in 2009 de terugzetplicht voor aal in te voeren. Dit meeneemverbod blijft gehandhaafd gezien de nog altijd zeer zorgwekkende toestand van de aal.

-> Lees hier meer over waarom de terugzetverplichting belangrijk is

Wat wij vinden van de aalproblematiek? Lees onze Position Paper over de Aalproblematiek (pdf)
Deze noodkreet van het Wereld Natuur Fonds wordt ondersteund door: Sportvisserij Nederland en Stichting de Noordzee


Brief aan Ministerie van LNV

Lees hier de brief van Sportvisserij Nederland aan het Ministerie van LNV (PDF), met het verzoek om het besluit van de Nederlandse sportvisserij dat sportvissers vanaf 1 januari 2009 gevangen aal direct onbeschadigd in hetzelfde water dienen terug te zetten, als zodanig op te nemen in het Nederlandse Beheerplan Aal, dat u eind 2008 aan de Europese Unie moet voorleggen.

Brief aan aangesloten verenigingen

Lees hier de brief van Sportvisserij Nederland gericht aan de aangesloten verenigingen (PDF), met daarin informatie over de inzet voor het aalherstel, de Europese aalverordening, de verantwoordelijkheid van de Nederlandse sportvisserij en het Besluit algemene ledenvergadering Sportvisserij Nederland.

Gerelateerde berichten
     24 nov 2017 Terugzetplicht aal blijft noodzakelijk 3569 In 2007 werd de EU-Aalverordening van kracht. Dit om de noodlijdende aalstand te beschermen. Daarom besloot Sportvisserij Nederland in 2009 de terugzetplicht voor aal in te voeren. Dit meeneemverbod blijft gehandhaafd gezien de nog altijd zeer zorgwekkende toestand van de aal.      08 nov 2017 EU pleit voor verbod commerciële aalvangst in alle unie-wateren 34 Het dagelijks EU-bestuur pleit voor een verbod op de commerciële aalvangst in alle wateren van de unie. Brussel deed dinsdag voorstellen over 78 vissoorten die voorkomen in de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Op basis van wetenschappelijke adviezen om de visstand in 2020 op een duurzaam peil te krijgen, wordt voorgesteld de quota voor 25 soorten te verlagen.      30 sep 2017 Visser beboet voor palingstroperij 1978 Voor het illegaal vissen op paling is een visserijbedrijf uit Groot-Ammers woensdag door de rechter in Rotterdam veroordeeld tot een boete van 3.500 euro waarvan 1.000 euro voorwaardelijk.      07 jul 2017 Belgen: 'Mijd paling i.v.m. vergiftigingsgevaar' 2902 Onze rivieren bevatten te veel pesticiden, kwik en vlamvertragende stoffen. Toch verorberen we jaarlijks nog 30 ton paling uit onze rivieren. ‘Onverantwoord’, zegt bioloog Claude Belpaire. Samen met collega’s van de Universiteit Antwerpen deed Belpaire, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, metingen in elf rivieren en kanalen. Hij ging er op zoek naar de aanwezigheid van twaalf schadelijke stoffen in het spierweefsel van baars en paling.      03 mrt 2017 Jan Terlouw: 'Paling nog steeds met uitsterven bedreigd' 2833 In het Algemeen Dagblad van vandaag staat een ingezonden brief van Jan Terlouw, de voorzitter van de projectgroep Aalherstel, waar ook Sportvisserij Nederland deel van uitmaakt. Terlouw reageert hiermee op een eerder artikel in het AD waarin staat dat het 'beter gaat met de paling.'.      24 feb 2017 ‘Kweekpaling’ Nederlandse supermarkt is vetgemeste wilde glasaal uit Frankrijk 2337 De paling is terug van weggeweest in het schap van de supermarkt. Tijdenlang verkochten de supermarkten in Nederland vrijwel geen paling meer, maar sinds kort ligt de vis toch weer in de schappen. Nu onder het mom van 'kweekpaling'. Het tv-programma Keuringsdienst van Waarde ontdekte dat dit in Frankrijk uit het wild weggevangen glasaal (jonge paling) betreft die in Nederland wordt vetgemest.      22 feb 2017 Dioxines en PCB's aal Weespertrekvaart en Amsterdam-Rijnkanaal te hoog 1727 Aal uit de Weespertrekvaart en het Amsterdam-Rijnkanaal (ter hoogte van Tiel) voldoet niet aan de norm voor dioxines en PCB’s. Dat blijkt uit een rapport van Wageningen Marine Research. Beide wateren vallen momenteel nog niet binnen het voor aalvisserij gesloten gebied.      17 feb 2017 Europees smokkelnetwerk glasaal opgerold 3957 Door nauwe samenwerking van de politie in verschillende Europese landen kon een groot smokkelnetwerk in glasaal worden opgerold. De smokkelaars werden vorige week gelijktijdig opgepakt tijdens massa-arrestaties in Griekenland, Spanje, Italië en Frankrijk. Het netwerk kon worden opgerold door nauwe samenwerking van politiekorpsen uit de eerder genoemde landen.      03 nov 2016 Glasaal wijst elkaar de weg (video) 1295 Vissen kunnen voor oriëntatie bij hun migratie verschillende prikkels uit de omgeving gebruiken. Van sommige soorten, zoals de zeeprik, is bekend dat zij tijdens hun paaimigratie geurstoffen van soortgenoten gebruiken als aquatische ‘tom-tom’.      23 aug 2016 Stop illegale handel glasaal! 1965 Voor een duurzaam aalbeheer in Europa moet de illegale handel in glasaal naar Azië worden uitgebannen, zegt de Sustainable Eel Group (SEG). Nu verdwijnen jaarlijks tientallen miljoenen jonge palingen naar het verre Oosten, met China als voornaamste bestemming.      12 aug 2016 Zuiderzeemuseum rookt geen aal meer 1675 Verstandig nieuws vanuit Enkhuizen. Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen heeft besloten om voorlopig geen paling meer schoon te maken, te roken en te verkopen. Wel wordt er nog haring gerookt. ,,Het is onze taak om bezoekers duidelijk te maken dat de paling wordt bedreigd, maar die boodschap komt niet helder over als je tegelijkertijd wel zelf paling blijft roken en verkopen.’’      29 jun 2016 Onderzoek: palingeter krijgt veel gif binnen 8062 (Bron: Wageningen UR). Mensen die veel paling uit onze vervuilde rivieren hebben gegeten, hebben hoge gehaltes dioxine- en pcb-achtige stoffen in hun lijf. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Myrthe van den Dungen.      24 jun 2016 Visser opnieuw betrapt op vissen in dioxinegebied: boot kwijt 10100 Een beroepsvisser is gisteren opnieuw aangehouden bij de Haringvlietsluizen voor het vissen in een dioxinegebied. De inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie hebben de man op heterdaad betrapt. Daarbij is ongeveer 65 kilo wolhandkrab en 120 kilo paling door de NVWA in beslag genomen.      18 dec 2015 Viswijzer: duurzame paling bestaat nog niet! 4444 Paling staat donkerrood op de nieuwe VISwijzer die deze week verschijnt. Dit betekent dat de keuze voor paling wordt afgeraden omdat de palingsoort ernstig wordt bedreigd. Dit blijkt uit de jaarlijkse beoordelingen door wetenschappers. Het advies blijft daarom: vermijden.      25 nov 2015 Massale aalsterfte in Duitsland 5996 De afgelopen nachten zijn tientallen tonnen aal gestorven in de Duitse rivieren. Deze schieralen wilden hun reis naar de Sargassozee beginnen om zich voort te planten, maar vonden de dood in waterkrachtcentrales.      20 okt 2015 Historisch dieptepunt intrek glasaal in 2015 8621 Het gaat al jaren erg slecht met de palingstand in Nederland. Nieuwe cijfers over de intrek van glasaal, jonge paling, geven redenen tot nog meer zorgen: er is een historisch dieptepunt bereikt.      19 sep 2015 Geschiedenis van de glasaaluitzet in Europa 2389 Sinds 2010 worden er in ons land weer miljoenen glasalen uitgezet. Waar komt de praktijk om glasaal uit te zetten vandaan, wat wilde men ermee bereiken en hoeveel heeft die uitzet eigenlijk aan het bestand en de visserij bijgedragen? Het tweede en laatste deel van een historische terugblik in dit uitgebreide Visionair artikel.      16 sep 2015 Glasaal uitzetten heeft geen effect 5467 Sinds 2010 worden er in het kader van het aalherstel in ons land weer miljoenen glasalen uitgezet. Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat 175 jaar glasaaluitzet geen effect heeft gehad op de populatie volwassen alen.      06 mei 2015 Palingconsumenten gezocht 5322 Mannen tussen de veertig en de zeventig jaar die de afgelopen decennia minimaal een keer per maand paling hebben gegeten, worden opgeroepen zich te melden bij de universiteit van Wageningen.      02 dec 2014 Visverbod dioxinegebieden uitgebreid 6145 Vandaag verstuurde Staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer een brief over een uitbreiding van de lijst met gesloten wateren voor aal- en wolhandkrabvisserij.      13 nov 2014 Uitzet glasaal geen bijdrage aan herstel 4003 Evenals met de Europese aal het geval is, baart de stand en trends van de Amerikaanse aal (Anguilla rostrata) grote zorgen. Herstelprogramma’s en maatregelen zijn in de VS en Canada in ontwikkeling en uitvoering. Een van maatregelen om de hoeveelheid uittrekkende schieraal te vergroten, betreft het vangen en elders uitzetten van jonge aal.      03 nov 2014 Toestand aal nog altijd kritiek 4150 De aalbestanden zitten op een alarmerend laag niveau met een reproductie die slechts 1% tot 5% bedraagt van de aanwas in de jaren ’70, toen het bestand nog gezond was. Striktere beschermingsmaatregelen zijn daarom hard nodig. Dat schrijft de Europese Commissie in een evaluatie van de aalbeheerplannen.      14 okt 2014 Intrek glasaal: geen reden voor gejuich. 5410 Onderzoeksinstituut Imares verricht in opdracht van het ministerie van EZ jaarlijks metingen aan de intrek van glasaal op een aantal lokaties langs de kust. De metingen bij de spuisluis van Den Oever (Afsluitdijk) gaan al terug tot 1938 en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het bepalen van de omvang en trend van de jaarlijkse glasaalintrek. Andere meetpunten zijn bijvoorbeeld Nieuw Statenzijl (stroomgebied Eems) en Bath (Schelde).      22 apr 2014 Aal blijft zorgenkindje (video) 5829 De laatste tijd duiken er her en der berichten op dat de toestand van de aal minder kritiek zou zijn dan wordt gedacht. Vanuit de beroepsvisserij klinken er geluiden dat beperkende maatregelen, zoals de gesloten tijd voor de aalvisserij, niet meer per se noodzakelijk zijn. De feiten wijzen echter nog altijd op het tegendeel.      29 okt 2013 Dioxines in aal anno 2013 5293 Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijkstra heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over recent onderzoek naar de verontreinigingen van aal met dioxines en PCB’s in de Nederlandse binnenwateren. Hierbij is niet alleen gekeken naar de gesloten gebieden, maar is ook aal van een aantal andere locaties onderzocht.      14 jan 2013 Toestand aal blijft zeer kritiek 5657 Aalbiologen onder de paraplu van de ICES – een internationale, wetenschappelijke raad voor onderzoek en advies – blijven zeer bezorgd over de toestand van de aal. Het aalbestand bevindt zich namelijk op een historisch dieptepunt. Vergaande maatregelen zijn daarom noodzakelijk voor de instandhouding van de soort.      19 jun 2012 Onttrekking aal en kabeljauw door sportvissers 5601 Nederland is door de Europese Commissie verplicht om gegevens te verzamelen van recreatieve vissers die aal en kabeljauw vangen. Dit wordt gedaan met de nieuwe methode van het online logboek.      06 dec 2011 Paling riviergebied sterk vervuild 7099 Van de paling uit het rivierengebied bevat minimaal 96,5% een te hoog dioxinegehalte. Dit blijkt uit onderzoek naar het percentage schone aal in de vangst in de met dioxine verontreinigde gebieden dat staatssecretaris Bleker (EL&I) door IMARES/RIKILT heeft laten uitvoeren.      03 nov 2011 Slechts 1 tot 3,5% paling 'schoon' 6420 Staatssecretaris Bleker van het Ministerie van EL&I heeft de Tweede Kamer geinformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar het percentage schone aal in de vangst in de met dioxine verontreinigde gebieden.      15 jun 2011 Aalproblematiek bij Vroege Vogels (video) 5387 Al een paar jaar staat de palingstand onder druk. Niets voor niets staat de trekvis op de CITES-II lijst: paling is niet direct bedreigd met uitsterven maar dat zal wel gebeuren tenzij er niet meer in gehandeld mag worden.      04 apr 2011 Vangstverbod paling en wolhandkrab vanaf 1 april van kracht 8825 Vanaf 1 april 2011 geldt in een aantal gebieden in Nederland een vangstverbod voor paling en wolhandkrab.      18 jan 2011 Palingvangstverbod voor met dioxine vervuilde wateren 5141 Er komt een vangstverbod voor palingvissers in gebieden waar de paling sterk vervuild is met dioxine en dioxineachtige verbindingen zoals PCB's (polychloorbifenylen). De paling in deze gebieden bevat te veel van deze schadelijke stoffen en mag op basis van voedselveiligheidsnormen niet in de handel worden gebracht.      09 apr 2009 Terugzetverplichting aal onverminderd van kracht 14659 Bij sommige sportvissers is verwarring ontstaan over de terugzetplicht voor de aal. Dit omdat Minister Verburg het voorgenomen visverbod voor beroepsvissers voor de maanden september en oktober heeft geschrapt. Sportvisserij Nederland betreurt dit ten zeerste en vreest dat het nu nog verder bergafwaarts gaat met de aal. De sportvisserij houdt echter vast aan de eigen terugzetverplichting om de aal voor uitsterven te behoeden.      09 jun 2008 Terugzetverplichting aal per 2009 23403 Putten, 7 juni 2008 Sportvisserij Nederland heeft zaterdag 7 juni op haar Algemene Ledenvergadering besloten om voor de sportvissers een algehele terugzetverplichting voor aal in te stellen.      15 mrt 2007 ADVIES SPORTVISSERIJ NEDERLAND: EET GEEN PALING UIT RIVIER 7647 Sportvisserij Nederland roept sportvissers op om geen zelfgevangen paling uit de rivieren te eten. Dit omdat paling uit de grote rivieren zoveel dioxine bevat dat de wettelijke norm fors wordt overschreden. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureaus IMARES en RIKILT (Wageningen UR), uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Divide