Dierenwelzijn

De maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn is de laatste jaren sterk toegenomen. De groeiende overtuiging is dat dieren een intrinsieke waarde hebben en pas op de tweede plaats van nut kúnnen zijn voor de mens. Deze veranderende visie op natuur heeft ook invloed op de activiteiten van de sportvisserij.

Een sportvisser houdt van de vis. Als actieve natuurdeelnemers dragen sportvissers extra verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige omgang met de vis. Een verantwoordelijkheid die we heel serieus nemen. We hebben gedragscodes en regels opgesteld. Daarmee minimaliseren we de negatieve effecten en bevorderen we actief het welzijn van vissen.


Dierenwelzijn is het fysieke en gevoelsmatige welzijn van dieren. Het wordt gemeten aan de hand van indicatoren zoals gedrag, fysiologie, levensduur en voortplanting.
De term dierenwelzijn kan ook op de menselijke bekommernis om het welzijn van dieren slaan.Duurzame sportvisserij

Sportvisserij-organisaties staan dan ook voor verantwoorde en duurzame sportvisserij. Dit betekent dat we zo goed mogelijk met de vis omgaan. We stimuleren o.a. het snel terugzetten van de vis, gebruik van onthaakmat, opruimen en schoonmaken van de waterkant en het vissen met milieuvriendelijke materialen. We controleren op gesloten tijden, zodat vissen niet gestoord worden in de periode dat ze zich voortplanten. We doen veel aan voorlichting om goed met de vis om te gaan.

Sportvissen is wettelijk verankerd in de Visserijwet 1963. Aan sportvisserij-organisaties is een taak toegewezen voor controle en handhaving. Samen financieren en faciliteren we de inzet van controleurs en boa’s. Hiermee helpen we om visstroperij te voorkomen.

Sportvissers en het welzijn van vissen

Door vissen te vangen, hebben we onvermijdelijk invloed op hun welzijn. De vissen kunnen gestrest raken of verwondingen oplopen. In sommige gevallen kan de sportvisser de vis als voedselbron gebruiken. De impact op vissen kan niet worden ontkend. Recente studies hebben echter aangetoond dat de impact van het vangen en vrijlaten van vissen klein is en dat er geen negatief effect was op migratie- en voortplantingssucces. Sportvissen heeft per saldo geen effect op de visstand.

De impact die sportvissers hebben op een individuele vis is grotendeels afhankelijk van de manier waarop de vis wordt behandeld. Het is daarom van groot belang dat sportvissers geïnformeerd blijven over de manier waarop de vis moet worden behandeld.

Sportvissen is zoveel meer dan vangen

Maatschappelijk gezien is de positie van de sportvisserij sterk. Ruim 1,7 miljoen mensen in Nederland doen aan sportvissen. De één is wekelijks aan de waterkant te vinden en gepassioneerd sportvisser. De ander vist zo af en toe. De gemeenschappelijke factor is dat al deze mensen rust, ontspanning en plezier vinden in het sportvissen. Bovendien brengt deze buitenactiviteit hen in contact met de natuur.

In de jaren ‘70 kwamen we al positief in het nieuws vanwege onze acties voor schoon water. In de jaren ‘80 en ‘90 kwam het visstandsbeheer van de grond. Hierbij spelen ecologische aspecten en afstemming met andere belangen en belanghebbenden een belangrijke rol. In het verlengde hiervan werd toenadering gezocht tot de natuur- en milieubeweging. Hiermee profileerde de sportvisserij zich als natuurgerichte en milieubewuste vrijetijdsbesteding. Inmiddels staan we bekend als een betrouwbare partner van natuurorganisaties en overheden. We hebben een uitgebreide onderzoeks- en adviesafdeling waar dagelijks wordt gewerkt aan een gezonde visstand en het beschermen van de onderwaternatuur.

Draagvlak vergroten

Sportvissen heeft de samenleving veel te bieden. Belangrijk voor een breed draagvlak in de samenleving is duidelijk maken waarom sportvissers vissen en wat het vissen inhoudt. Het vergroten van kennis over sportvissen en een goede voorlichting over het welzijn van vis zijn hierbij van groot belang. Voor de hengelsportorganisaties vormt dit een belangrijke taak en het is van wezenlijk belang voor de ruim anderhalf miljoen sportvissers in Nederland om lekker te kunnen vissen en te kunnen blijven vissen.

Sportvissen is goed voor mens, natuur en maatschappij!


Er is geen wetenschappelijke consensus over of vissen pijn ervaren zoals mensen dat doen, maar onderzoek suggereert dat hun reacties op schadelijke prikkels mogelijk meer gebaseerd zijn op instinct dan bewuste pijnbeleving.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.