Het controleschema

Het staat een beetje slordig als je bij een controle aangeeft dat een sportvisser niet de juiste papieren heeft terwijl dat wel zo is! Maak voor al de verenigingswateren een inventarisatie welke visdocumenten voor dat bepaalde water de juiste zijn!  Geef dat aan per water in een controleschema en deel deze met je medecontroleurs. Naast de (Jeugd) VISpas kunnen er bijzondere toestemmingen worden uitgegeven. Informeer hiernaar bij je vereniging! 

Welke toestemmingen kan je bijvoorbeeld aantreffen (op jouw wateren?):• Vispas met Landelijke lijst van Nederlandse Viswateren (of VISplanner)
• JeugdVISpas met Landelijke lijst van Nederlandse Viswateren (of VISplanner)
• Jeugd(VISpas) met verenigingslijst van viswateren
• Jeugd, vissend onder begeleiding van een volwassene
• Derde Hengelvergunning
• NachtVIStoestemming
MeeVIStoestemming (nieuw 2015)
• Overnachtingstoestemming(APV)
• Jeugdvergunning (welke wateren en voorwaarden)
• Dagvergunning (voor welke wateren en voorwaarden)
• Weekvergunning (voor welke wateren en voorwaarden)
• Peurvergunning
• Kleine VISpas met kleine lijst van viswateren


Bijzondere bepalingen

Vaak gelden naast de Voorwaarden van de VISpas , voor verenigingswateren extra en/of bijzondere bepalingen, vooral voor het behoud van het verenigingswateren of sturing van de visstand. Voorbeelden kunnen zijn het gebruik van het aantal hengels, wel of niet (direct) terugzetten van vis of meeneemverboden- of limieten van vis. Neem deze mee in je controleschema. Het is zelfs ook mogelijk dat op jouw water een beroepsvisser bepaalde (aal)visrechten bezit! 

Welke wateren? 

Een hengelsportvereniging is rechthebbende op een of meerdere wateren. Welke wateren of delen van wateren dat zijn is wel belangrijk! Voor je het weet controleer jij sportvissers op wateren van een buurtvereniging, met een ander controlebeleid of zelfs andere visdocumenten!
Bronnen voor het achterhalen wie de rechthebbende is, zijn de aanwezige huurovereenkomsten die zijn gesloten tussen jouw vereniging en een verhuurder. Vaak is dat gelijk aan de eigen verenigingslijst van viswateren. In de huurovereenkomsten zijn ook voorwaarden voor het vissen opgenomen. Deze vormen samen met de verenigingsvoorwaarden zowel de rechten als de plichten van sportvissers, waarop een controleur juist moet controleren!
Een belangrijk hulpmiddel bij het inventariseren van jouw viswateren is natuurlijk het raadplegen van VISplanner.In VISplanner zijn veel wateren opgenomen. Bij elk water is vermeld, met welke visdocumenten je daar mag vissen en onder welke voorwaarden.
Een ander hulpmiddel is het Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij (RCS). In dit systeem worden alle controlerondes van de controleurs van jouw vereniging op een kaart aangegeven en opgeslagen. Analyse en evaluatie van deze gegevens levert belangrijke informatie op o.a. welke wateren worden bevist, door hoeveel sportvissers en wat zijn de belangrijkste overtredingen!


Waar en wanneer controleren?

Het is voor de sportvisser bijzonder irritant als deze op 1 dag meerdere malen wordt gecontroleerd door controleurs sportvisserij en/of door opsporingsambtenaren.
Maak een agenda waarin verspreid in de week is aangegeven welke controleurs waar, op welke tijden en welke viswateren worden gecontroleerd. Organiseer een zo dekkende mogelijke controle per water(en) op doordeweekse dagen en in het weekend. Deel je agenda en het controleschema met opsporingsambtenaren van de Gemeente of jouw federatie. Niet alleen voor binding met maar ook voor behoud van contacten en voor toekomstige en goede samenwerking!Houd zo mogelijke ook rekening met het inplannen je controlerondes met al ingeplande lokale-, federatieve-, regionale- of landelijke controleacties (bv. Landelijke controledagen).
Neem contact op met jouw federatieve coördinator Controle en handhaving, deze heeft een overzicht van de data met controles die zijn vastgelegd! 

Waar controleer je op!

Je controleert op de eerste plaats of een sportvisser:

• de juiste visdocumenten heeft voor het betreffende water (zie ook waarom controle)
• vist met geoorloofde aassoorten e.d.
• vist volgens de voorwaarden Gebruik VISpas
• vist volgens de vergunningsvoorwaarden van de hengelsportvereniging of hengelsportfederatieBovendien kan je extra controleren op zaken die eerder zijn aangegeven door sportvissers zelf, bijvoorbeeld:

• het achterlaten van vuil,
• lawaai aan de waterkant,
• vissen met meerdere hengels
• het meenemen van (grote) vis etc.
•  stroperij van vis

In bovenstaande gevallen is het dikwijls verstandig om in het controleschema telefoonnnummers van je back-up te noteren voor het (direct) inroepen van hulp in van personen met opsporingsbevoegdheden. 
In de eerst plaats zijn dat (persoonlijke)  contacten met opsporingsambtenaren van de gemeente of lokale groene netwerken in jouw buurt. Zij kunnen dan snel ter plaatse zijn. Persoonlijke contacten zijn juist belangrijk om dergelijke back-up voor je te winnen, te behouden en bereid zijn om jou en je team direct te ondersteunen. Daarnaast kun je als controleur altijd een beroep doen op de ondersteuning van de federatieve Boa's van jouw federatie.Maak met deze opsporingsambtenaren vooraf afspraken over wanneer je kunt bellen, in welke situaties en VOORAL dat er ook daadwerkelijk iemand komt als je een beroep op hen doet!

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.