Sportvisserij en dierenwelzijn

Lees hier het laatste nieuws over Vis en Welzijn

De maatschappelijke aandacht voor het welzijn van dieren is de afgelopen decennia sterk toegenomen. In plaats van dieren alleen te beschouwen als waardevol voor de mens wordt aan het dier ook een eigen, intrinsieke, waarde toegekend. Met name de bewustwording van deze eigen waarde heeft tot gevolg gehad dat de samenleving kritisch is gaan kijken naar het omgaan met dieren. Een proces dat bijvoorbeeld tot uiting komt in wetgeving en beleid.

Discussie

Ook de sportvisserij ontkomt hier niet aan. Het verbod op het gebruik van de levende aasvis is hier een voorbeeld van, net als de discussie over wedstrijdvissen, het gebruik van leefnetten en het terugzetten van vis. Daarnaast werkt de overheid aan een specifiek welzijnsbeleid voor vissen. Het gevolg van het bovenstaande is dat de samenleving én de politiek ook in de toekomst kritisch(er) naar de sportvisserij zullen blijven kijken. Dit hoeft geen negatieve gevolgen te hebben en kan zelfs de maatschappelijke positie van de sportvisserij versterken.

Naast het voeren van een open discussie over de sportvisserij in relatie tot dierenwelzijn, dient dan wel kritisch gekeken te worden naar de gangbare sportvisserijmethoden en de meest voorkomende handelingen met vis én deze - vanuit welzijnsoogpunt - waar nodig aan te passen of alternatieven hiervoor te ontwikkelen. Allereerst dient echter duidelijk te worden gemaakt of de gebruikswaarde (de instrumentele waarde) van de sportvisserij en het plezier dat een substantieel deel van de samenleving beleeft aan deze vorm van watergebonden recreatie opweegt tegen het ongemak dat ze daarbij voor de vis (een inbreuk op de intrinsieke waarde) veroorzaakt.

Moreel aanvaardbaar

Hoewel instrumentele waarde en intrinsieke waarde twee verschillende, vaak niet of nauwelijks meetbare, grootheden zijn, bestaan er methodes om ze tegen elkaar af te wegen. Toegepast op de sportvisserij kan dan worden vastgesteld dat dit een moreel aanvaardbare vrijetijdsbesteding is, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het houden van (landbouw)huisdieren en paardensport.

Rapport Opvattingen over dierenwelzijn in Nederland

Lees hier het rapport 'Opvattingen over dierenwelzijn in Nederland' (pdf), verslag van een publieksenquête uitgevoerd door onderzoeksbureau Ergo in opdracht van het Ministerie van LNV. Een rapport met resultaten van een publieksonderzoek over dierenwelzijn. Driekwart van de Nederlanders vindt het een belangrijk onderwerp. Een grote groep vindt dat de dierwelzijnsituatie redelijk tot goed is. In de rangschikking naar zorgwekkendheid staat sportvisserij op één van de laatste plaatsen (9 van 11).

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide