Sportvisserij Loodvrij

Lood wordt door veel sportvissers gebruikt als verzwaring van de vislijn, in kunstaas en in voerkorven. Door verlies kan dit vislood in het milieu terecht komen. Lood is schadelijk voor mens en dier en is daarom een ongewenste stof. Op veel plekken in de samenleving is daarom het gebruik van lood al teruggedrongen of verboden. Denk hierbij aan benzine, verf, waterleidingen en in de jacht.

De Nederlandse hengelsport zet zich al jaren in voor een schoon watermilieu en daar hoort lood niet in thuis. Ook de Nederlandse waterbeheerders en overheden vinden gezond en schoon water uiteraard belangrijk. Daarom werken o.a. de Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, Sportvisserij Nederland, Dibevo en Natuurmonumenten aan het terugdringen en uiteindelijk stoppen van het gebruik van vislood.
Green Deal Sportvisserij Loodvrij

De hierboven genoemde partijen hebben 2018 t/m 2021 aan de Green Deal Sportvisserij Loodvrij gewerkt. Het doel van deze Green Deal was dat het gebruik van vislood in de sportvisserij in 2021 met ten minste 30% zou zijn verminderd en in 2027 het gebruik en het zelf verwerken van lood is gestopt. Om dit doel te bereiken hebben partijen een gezamenlijke aanpak uitgerold waarbij is ingezet om een cultuuromslag en gedragsverandering bij sportvissers teweeg te brengen. Daarnaast was de aanpak erop gericht om een omslag in de retailketen te realiseren, zodat de keten bekend wordt met de problematiek en de alternatieven, en deze ook produceert en beschikbaar stelt.

Eind 2021 is de Green Deal geëvalueerd. Het eindverslag en de resultaten van de verschillende sporen kun je hier vinden.

Europees verbod vislood

Een belangrijke ontwikkeling is dat de Europese Commissie het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) heeft gevraagd om een inventarisatie te starten en indien nodig met een voorstel voor maatregelen te komen. In antwoord hierop heeft het ECHA een volledig gebruiks- en verkoopverbod van vislood in de EU voorgesteld.

Op deze website vind je alle informatie over loodvrij vissen, zoals een overzicht van milieuvriendelijke loodalternatieven, de gezondheidsrisico’s van lood en het zelf gieten van (vis)lood, relevante publicaties over loodvrij vissen en het zelf maken van loodalternatieven, informatie over de Green Deal Sportvisserij Loodvrij en onderzoeken naar loodverlies en het gebruik van loodalternatieven.

Zoek je tips en inspiratie voor loodvrije alternatieven bij jouw visserij? Bekijk het overzicht van loodalternatieven. Voor de veelgestelde vragen: klik hier

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide