Mindervalide visser

Mindervalide sportvissers stellen specifieke eisen aan de toegankelijkheid van visplekken en de bevisbaarheid van het water vanaf de oever.

De NVVS-brochure "Sportvisserij door gehandicapten en ouderen" behandelt uitgebreid zaken als ontsluiting van het viswater, aangepaste visplaatsen en overige voorzieningen voor deze groep sportvissers. Mindervalide sportvissers zijn verder binnen alle sportvisserstypen aan te treffen.

Divide