Monitoring uitgezette karpers

Spiegelkarperprojecten (SKP's)

Sinds 1998 voeren regionale sportvisserijorganisaties zogenaamde Spiegelkarperprojecten (SKP’s) uit. SKP's zijn projecten waarbij in georganiseerd verband periodiek jonge spiegelkarpers worden uitgezet in grote watersystemen. Van alle uit te zetten spiegelkarpers wordt de flank gefotografeerd, omdat spiegelkarpers aan het unieke schubbenpatroon individueel zijn te herkennen. Door sportvissers te vragen om eventuele vangsten van uitgezette karpers te melden, ontstaat een beeld van de vangbaarheid, groei, overleving en verspreiding van de karpers. Doel van deze projecten is het opbouwen van een voor sportvissers interessant bestand spiegelkarpers en gegevens te verzamelen over de ontwikkeling van het bestand en van individuele spiegelkarpers.

Resultaten SKP's

Omdat er in Nederland betrekkelijk weinig specifieke wetenschappelijke informatie bekend is over de ontwikkeling van karperbestanden die afhankelijk zijn van uitzettingen, zijn gegevens verzameld over uitzet en terugvangsten van diverse SKP’s. In het rapport Spiegelbeelden zijn deze gegevens gebruikt om een beeld te schetsen van de groei, overleving, vangbaarheid en migratie van uitgezette spiegelkarper. Dit beeld kan gebruikt worden bij het voeren van een verantwoord visstandbeheer.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.