Bevoegdheden controleur Sportvisserij

Een sportvisser is als lid van een hengelsportvereniging gebonden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van die vereniging. Hierin staat dat de sportvisser verplicht is om mee te werken aan controles door hengelsportcontroleurs.

Ook in de "Algemene voorwaarden gebruik VISpas" (zie pagina 3 van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren) is de verplichting voor de sportvisser opgenomen om de VISpas en de bijbehorende lijst(en) van viswateren en de eventuele Derde hengel/Nachtvistoestemming  ter inzage af te geven aan controleurs sportvisserij, politieambtenaren en andere opsporingsambtenaren.

Bevoegdheden

Controleurs van een hengelsportvereniging of federaties zijn vrijwilligers die namens een hengelsportvereniging of namens een hengelsportfederatie controleren. Het gebied waar een verenigingscontroleur mag controleren is dan ook beperkt tot het eigen verenigingswater en het gebied waar een federatiecontroleur mag controleren is beperkt tot de wateren waar de federatie visrechten heeft, tenzij in overleg met andere visrechthebbenden is afgesproken dat de controleur ook op het water van die visrechthebbende mag controleren.

De controleurs zijn "gewoon" burger dus zij hebben geen opsporingsbevoegdheid. Wel mogen zij iemand vragen stellen en de gegevens van de sportvisser noteren. Daarnaast mogen zij bij het constateren van een overtreding als vertegenwoordiger van de vereniging of federatie de visdocumenten innemen. De VISpas (bewijs van lidmaatschap van de uitgevende vereniging) en de lijst(en) van wateren blijven namelijk eigendom van de vereniging die deze documenten heeft uitgereikt. Dit is ook vermeld op pagina 3 van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

Neemt een controleur documenten in omdat de sportvisser de regels overtreedt, dan moet de controleur de ingenomen documenten direct afgeven of opsturen aan het bestuur van de hengelsportvereniging waarvan de visser lid is. De controleur moet hierbij de reden aangeven waarom de documenten zijn ingenomen. Het bestuur van de vereniging waarvan de visser lid is, besluit daarna of er een sanctie wordt getroffen tegen dit lid en of deze zijn visdocumenten terugkrijgt of niet.

Tip voor controleurs

Als het vermoeden bestaat dat een sportvisser zich niet aan de regels houdt, vraag dan eerst naar de documenten en houdt deze vast totdat je weet of je vermoeden juist is. Een sportvisser zal zijn documenten immers moeilijker afgeven als hij weet dat ze worden ingenomen.

Als je van iedere sportvisser die je controleert gelijk de persoonsgegevens opschrijft en de naam van de vereniging, is zijn identiteit bekend en zijn de adresgegevens later te achterhalen. Op deze manier kan een sportvisser die lid is van een (aangesloten) vereniging altijd later ter verantwoording worden geroepen door zijn bestuur, ook als de documenten niet zijn ingenomen. Door van iedere gecontroleerde visser de gegevens bij te houden blijkt ook of iemand zich al eerder aan bepaald gedrag schuldig heeft gemaakt en blijkt bijvoorbeeld ook of iemand vaker dezelfde smoes gebruikt.

-> Meer informatie over de 'Cursus Controle Sportvisserij' van Sportvisserij Nederland

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.