VISionair

Visionair is het vakblad van Sportvisserij Nederland. Niet zomaar een vakblad, maar een glossy magazine over de biologie en het beheer van vissen. Een belangrijk deel van de artikelen wordt geschreven door visdeskundigen werkzaam bij universiteiten en onderzoeksinstellingen.

Naast de inhoud van de artikelen is er veel aandacht besteed aan de layout, vooral de vaak prachtige foto's zullen de lezer nog dichter bij de ongrijpbare onderwaterwereld brengen. VISionair wordt onder meer verzonden aan de externe relaties van Sportvisserij Nederland.


Colofon

VISionair is het vakblad van Sportvisserij Nederland. Het biedt een platform voor kennisuitwisseling en discussie over onderwerpen op het gebied van vis, visstand en visserij.

Voor vragen, commentaar en suggesties kunt u terecht bij de redactie.
Oplage: ca. 5000
Verschijnt per kwartaal
Abonnement: 24,95 euro
Losse nummers: 6,95 euro

Redactieadres

Sportvisserij Nederland
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven
Telefoon 030-6058400
Email: visionair@sportvisserijnederland.nl 
Uitgeefdirectie: Rosetta Kooistra
Hoofdredacteur: Marco Kraal
Redactieteam: Mark Pijnappels, Willie van Emmerik en Marco Kraal
Eindredactie: Tineke Prins
Ontwerp en opmaak: Admore Concept en vormgeving 
Productie: Publishing House Facilities B.V.

Copyright

Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt via fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook. Informatie over Sportvisserij Nederland www.sportvisserijnederland.nl en www.invisionair.nl.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.