Meer dan twee hengels

Derde hengel vergunning

-> Bestel hier direct online je Nachtvis- en/of Derde hengeltoestemming. Online bestellen en betalen via iDeal of Creditcard. Je krijgt direct een Voorlopige Toestemming (ook per mail) waarmee je meteen een maand lang mag vissen. De sticker(s) worden binnen een maand automatisch opgestuurd en zijn geldig gedurende het lopende kalenderjaar. Let op: je dient al wel in bezit te zijn van een VISpas van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportvereniging.

-> Lees hier alle informatie over de Landelijke Nachtvistoestemming en Derde hengeltoestemming (pdf)

De Visserijwet 1963 zegt niets over het aantal hengels dat een sportvisser mag gebruiken. De visrechthebbende mag dit dus zelf bepalen. Gebruikelijk is dat de toestemming voor sportvissers bepaalt dat met maximaal 2 hengels mag worden gevist. Deze voorwaarde geldt in elk geval voor houders van de VISpas en de JeugdVISpas. Als een aangesloten hengelsportvereniging wil toestaan dat er op “zijn” water met meer dan twee hengels wordt gevist dan kan deze hiervoor een aanvullende toestemming uitgegeven die vaak “derde hengel vergunning” wordt genoemd. Deze toestemming moet uiteraard voldoen aan de vooraarden die art. 23 van de Visserijwet 1963 stelt aan een schriftelijke toestemming.

Sportvisserij Nederland en de federaties voerden samen per 1 januari 2013 een zogenaamde Derde hengeltoestemming in. Met deze (landelijke) Derde hengeltoestemming mag je met 3 hengels vissen in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan en waarbij het symbool  staat. Het aas maakt hierbij niet uit; mag je ergens met 3 hengels vissen dan mag je dus ook met drie hengels op roofvis vissen. De Derde hengeltoestemming voor 2014 kost € 25,-

De Derde hengeltoestemming bestaat uit een hologramsticker die op een speciale plaats op de achterzijde van de VISpas 2014 geplakt moet worden. Wanneer een sportvisser deze toestemming bestelt, krijg deze een brief met de sticker thuis gestuurd.

De Derde hengeltoestemming kan online worden besteld. Dat kan via de website van Sportvisserij Nederland en de federaties en op de website van "De Karper Sportvisserij Nederland" (KSN). Bij bestelling krijgt de sportvisser direct een Voorlopige Derde hengeltoestemming digitaal opgestuurd waarmee hij meteen met drie hengels mag vissen.

N.B. met de Kleine VISpas mag volgens de voorwaarden maar met één hengel worden gevist.

Meer hengels voorhanden hebben

Het is verboden om vistuigen waarmee je niet mag vissen voor direct gebruik voorhanden te hebben. Dit is geregeld in art. 10 van het "Reglement voor de binnenvisserij 1985". Als iemand volgens de voorwaarden van de schriftelijke toestemming met maximaal twee hengels mag vissen en hij vist met twee hengels en er ligt nog een extra hengel (met haak) op de kant dan is dit dus verboden. Hetzelfde geldt als er met één hengel wordt gevist en er liggen nog twee of meer compleet opgetuigde hengels op de kant.

Het verbod geldt volgens lid 2 van art. 10 echter niet als het vistuig “zodanig is verpakt of in zodanige toestand is, dat dadelijk gebruik daarvan niet mogelijk is”. Een hengel die is ingepakt in een foedraal is waarschijnlijk “zodanig verpakt dat dadelijk gebruik van die hengel niet mogelijk is” en valt dus waarschijnlijk ook onder de uitzondering, maar hierover is zeker verschil van mening mogelijk. Dus ook rechters kunnen hier verschillend over denken. Een sportvisser die geen enkel risico wil lopen kan het beste de haak van zijn reserve hengel(s) afhalen. Zonder een haak is er volgens de definitie van een hengel in art. 1 van de Visserijwet 1963 ook geen sprake meer van een hengel zodat er geen sprake is van een vistuig.

Wedstrijden

Deelnemers aan viswedstrijden hebben vaak meerder topsets (hengeltoppen) compleet met snoer, dobber en haak klaar liggen om snel te kunnen wisselen. Volgens de definitie van het begrip “hengel” in art. 1 van de Visserijwet 1963 is zo’n topset ook een hengel.

Een wedstrijdvisser die volgens zijn toestemming met maximaal twee hengels mag vissen zou met meer dan één topset dus strafbaar zijn omdat het verboden is om (meer) vistuigen voorhanden te hebben dan waarmee je mag vissen. De oplossing voor dit probleem is dat de visrechthebbende aan de deelnemers van de wedstrijd schriftelijk toestemming geeft om te vissen met zoveel hengels als dat er topsets klaar mogen liggen. De wedstrijdleiding zal vervolgens het daadwerkelijk hengels dat gebruikt mag worden vaak vaststellen op één.

De toestemming van de visrechthebbende om met meer dan twee hengels te mogen vissen kan worden verleend in de vorm van individuele toestemmingen aan alle deelnemers maar het mag ook één collectieve toestemming zijn waaraan een deelnemerslijst is gehecht waarop de namen en de geboortedata van de deelnemers staan. Een schriftelijke toestemming moet volgens art. 23 van de Visserijwet 1963 namelijk de naam en geboortedatum van de visser(s) bevatten.

Een collectieve toestemming wordt vaak gegeven in hetzelfde document waarmee toestemming voor de wedstrijd zelf wordt gegeven. De meeste toestemmingen om te vissen eisen namelijk dat voor het houden van een wedstrijd een aparte toestemming nodig is (zie bijvoorbeeld de voorwaarden in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren) van de visrechthebbende. Op die manier wordt voorkomen dat er twee wedstrijden op dezelfde datum en plaats worden gepland en kan de visrechthebbende voorwaarden stellen aan de wedstrijd.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.