Gezondheidsrisico's vislood

Lood is een zwaar metaal en een gevaarlijke stof. Veel sportvissers zijn echter niet bekend met de schadelijke effecten van lood op de eigen gezondheid en die van anderen. Dit terwijl het wetenschappelijk bewijs van de negatieve effecten van lood op de volksgezondheid toeneemt.

De World Health Organization bestempelt lood – naast kwik, cadmium en dioxines – als een van de tien meest gevaarlijke chemicaliën voor de volksgezondheid. Lood heeft onder andere negatieve effecten op de hersenontwikkeling (verlaagd IQ), het zenuwstelsel (verlammingsverschijnselen) en het leervermogen. Daarnaast kan blootstelling aan lood leiden tot verlaagde vruchtbaarheid bij mannen en miskramen.

Ook kan het zorgen voor bloedarmoede, hoge bloeddruk, verminderde nierfunctie en schade aan de voortplantingsorganen. Jonge kinderen en zwangere vrouwen zijn extra kwetsbaar omdat zij veel meer van het lood dat zij binnenkrijgen absorberen. Lood kan bij kinderen bijdragen aan gedragsstoornissen als agressie, impulsief gedrag en hyperactiviteit. Lood kan via de moederkoek bij ongeboren kinderen terechtkomen, waar het ernstige schade aan het zenuwstelsel en de hersenen kan toebrengen.Er zijn steeds meer goede loodalternatieven verkrijgbaar


Loodvergiftiging

Loodvergiftiging kan acuut of chronisch zijn. Acute loodvergiftiging ontstaat door blootstelling aan hoge concentraties looddampen of bijvoorbeeld het inslikken van lood. Chronische loodvergiftiging – wereldwijd de meest voorkomende vorm van loodvergiftiging – vindt plaats bij chronische of herhaaldelijke blootstelling aan lagere concentraties looddampen en/of binnenkrijgen van lood(stof).

Lood heeft namelijk geen ‘veilige’ concentratie: ook zeer lage concentraties lood in het bloed kunnen bovengenoemde effecten veroorzaken.

Contactmomenten

Sportvissers kunnen op verschillende wijzen in aanraking komen met lood en de bijbehorende gezondheidsrisico’s. Bijvoorbeeld middels de dampen die vrijkomen bij het zelf gieten van lood voor het maken van werpgewichten, het dichtbijten van loodhageltjes en het per ongeluk inslikken van kleine loodgewichten.

Daarnaast geldt voor personeel van hengelsportzaken en andere personen die dagelijks met lood in hun handen staan extra zorg en aandacht. Om zo veilig mogelijk te vissen, gelden de volgende aanbevelingen:

  • Speel op safe en mijd lood. Kies voor milieu- en gezondheidsvriendelijke alternatieven. Klik hier voor een overzicht van alternatieven.
  • Smelt en giet zelf geen lood. Doe je dit toch, zorg dan voor goede ventilatie, afzuiging en draag altijd handschoenen, een stofmasker en een veiligheidsbril. Eet en rook niet tijdens het smelten en gieten. Maak je werkplek nadien schoon met een natte doek die je vervolgens weggooit. Zorg dat er geen kinderen en zwangere vrouwen in de buurt zijn;
  • Stop nooit lood in je mond, óók niet om een knijploodje dicht te bijten;
  • Koop alleen dispenserdoosjes hagellood/ knijpgewichtjes die slechts één hageltje per keer afgeven;
  • Was altijd je handen na het gebruik van lood;
  • Bewaar lood buiten het bereik van kinderen;
  • Lever lood wat je niet meer gebruikt in bij de milieustraat of bij het chemisch afval.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.