Samenstelling

Controleren aan de waterkant doe je namens jouw hengelsportvereniging, niet als individu, maar als team met elkaar en voor elkaar. Als controleur sportvisserij voer je de controle uit, omdat je dat zelf nodig vindt en iets voor de vereniging wilt doen. De vereniging wil graag dat de controle op een goede wijze wordt uitgevoerd, met een positieve inslag, maar ook volgens het controlebeleid van de vereniging.
In je controleteam werk je samen en bouw je een band op met jouw medecontroleurs. Zeker heb je contacten met de federatieve(sportvisserij) Boa, maar ook met de wijkagent, lokale politie of opsporingsambtenaren van gemeentes of groene netwerken uit de directe omgeving.
Het ideale controleteam bestaat bij voorkeur uit de volgende personen: 


 • Minimaal twee gecertificeerde Controleurs Sportvisserij 
 • Een vertegenwoordiger van het bestuur van jouw hengelsportvereniging
 • Een of meerdere personen met opsporingsbevoegdheden, zoals:
  • een Federatieve Boa
  • een Gemeentelijke Boa
  • een Boa van recreatie- natuurnetwerken
  • een Taakaccenthouder Milieu (politie)

Wie controleert er nog meer?

De controle van de Visserijwet is op de eerste plaats voorbehouden aan de Opsporingsambtenaren van de Nationale Politie en Buitengewone Opsporingsambtenaren ( Boa’s) van jouw hengelsportfederatie, jouw Gemeente of van regionale groene netwerken. 
Zij voeren allen de controle uit op de Visserijwet en wel op alle wateren, dus ook op wateren van jouw vereniging! Probeer in contact te komen met deze opsporingsambtenaren voor het maken van afspraken wie er waar en wanneer controleert, en bied aan om eens samen te controleren. Zij hebben de bevoegdheden en het controleteam de kennis over de wateren, probleemgebieden en natuurlijk de vistechnieken. 
Het is ook handig en vooral zinvol om met hen contact op te nemen en afspraken te maken indien jij of je controleurs ondersteuning nodig hebben ( als back-up) of eens samen met hen een controleronde uit te voeren.


Wie is je ondersteuning?

Onder het menu " De doelgroep" is beschreven welk soort sportvissers je kunt aantreffen tijdens je controlewerkzaamheden. De meeste sportvissers zijn leden van jouw vereniging en werken graag mee aan een controle op de visdocumenten. Echter, een zeer kleine groep “”sportvissers” bestaat uit personen die eigenlijk nooit willen meewerken en vrijwel altijd (non) verbale grenzen opzoeken en er dikwijls overheen gaan naar echte agressie. Als Controleur Sportvisserij moet je dat kunnen herkennen en besluiten om de confrontatie wel of niet verder aan te gaan.

Bedenk wel dat controle aan de waterkant jouw passie en inzet voor je Hengelsportvereniging is, en of het doorzetten van de controle wel een verstandige optie is. Er is ook het moment om te besluiten een opsporingsambtenaar uit je netwerk ( federatieve Boa, gemeentelijke of groene boa) als ondersteuning te bellen. Doet dit bij voorkeur niet in het bijzijn van betreffende gecontroleerde sportvisser.
Het heeft geen zin om s-avonds in het ziekenhuis wakker te worden met je hoofd in het verband en dan toch te zeggen Ik had wel gelijk……! In de Cursus Controle Visdocumenten wordt een dagdeel besteed aan de omgang en communicatie met en het herkennen van "lastige" personen.De Federatieve BOA

Hengelsportfederaties, maar ook een aantal hengelsportverenigingen hebben één of meer boa's in dienst. Deze Buitengewone opsporingsambtenaar (BOA) heeft op basis van art. 142 van het Wetboek van Strafvordering de bevoegdheid om strafbare feiten op te sporen en alle andere bevoegdheden die zij als opsporingsambtenaar wettelijk hebben (waaronder de bevoegdheid te bekeuren). Deze federatieve Boa’s zijn door de federaties speciaal aangesteld om vooral te controleren en te handhaven op de federatieve wateren uit de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Deze boa’s kunnen op verzoek van ook worden ingezet op de verenigingswateren en vooral ter ondersteuning van de Controleurs Sportvisserij. Deze ondersteuning kan variëren van een extra controle, samen een controle uitvoeren of een verzoek tot onmiddellijke assistentie. 


Voor meer informatie over het aanvragen van ondersteuning neem dan contact op met de coördinator Controle & en Handhaving van je hengelsportfederatie of met controleur@sportvisserijnederland.nl

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.