Het effect van visvoer op de waterkwaliteit

Sportvisserij Nederland staat voor een duurzame sportvisserij. We gaan zo goed mogelijk om met de vis en de omgeving. Daarbij kijken we ook naar de impact van visvoer. Het gebruik van visvoer in de hengelsport heeft een verwaarloosbare impact op de waterkwaliteit. Dit neemt niet weg dat het belangrijk blijft om met alle betrokken partijen continu te blijven kijken naar de kwaliteit van onze wateren.


Hoewel sportvissers visvoer gebruiken om vissen aan te trekken en de vangkansen te vergroten, heeft het over het algemeen een verwaarloosbare impact op de waterkwaliteit van Nederlandse binnenwateren.Binnen de hengelsport is het gebruik van visvoer zeer gangbaar. Zeker bij het vissen op karper en witvis. Sportvissers zetten visvoer in om vissen te lokken of vast te houden. De vangkansen worden zo vergroot. Ze voegen dus iets toe aan het water. Maar wat is eigenlijk het effect van visvoer op de waterkwaliteit? Hier is onderzoek naar gedaan.

Te veel voedingsstoffen in het water is namelijk niet goed. Dit heet eutrofiëring. Het kan leiden tot een zuurstoftekort in het water en de bloei van algen. De belangrijkste oorzaken van eutrofiëring zijn echter: riooloverstorten, medicijnresten, bladafval en lozingen van verontreinigende stoffen. Het gebruik van visvoer heeft nauwelijks invloed op de kwaliteit van ons water. Zelfs het voeren van eendjes heeft een groter effect. De komende jaren gaan we opnieuw onderzoek uitvoeren.

Een goede kwaliteit van zowel ons oppervlakte- als grondwater is belangrijk. Sinds 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze heeft als doel om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. De EU-lidstaten moeten de goede toestand uiterlijk in 2027 realiseren. De laatste decennia is dankzij de KRW de waterkwaliteit in ons land verbeterd. Hierdoor zijn o.a. meerval, barbeel en houting teruggekeerd in ons water.

Naast eutrofiëring is de aanwezigheid van allerlei verontreinigende stoffen – zoals bestrijdingsmiddelen – een belangrijk aandachtspunt. In theorie kan het gebruik van visvoer door sportvissers effect hebben op de waterkwaliteit. Die invloed is echter zo gering dat deze wegvalt tegen de invloed van andere bronnen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.