Intentieverklaring Toepassing richtlijn uitzet karper

Op 6 juli 2016 is door de Albert Vermuë (directeur Unie van Waterschappen), Theo van de Gazelle (plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat) en Joop Bongers (directeur Sportvisserij Nederland) een intentieverklaring ondertekend. De tekst van deze verklaring is hieronder integraal overgenomen.

vlnr: Albert Vermuë, Joop Bongers, Theo van de Gazelle

Ondergetekenden:

 • De heer Theo van de Gazelle namens Rijkswaterstaat,
 • De heer Albert Vermuë namens de Unie van Waterschappen,
 • De heer Joop Bongers namens Sportvisserij Nederland

Overwegende dat:

 • De sportvisserijsector een lange traditie heeft met het uitzetten van karper in het binnenwater;
 • Rijkswaterstaat en de waterschappen verantwoordelijk zijn voor een goede waterkwaliteit;
 • Uitzet van karper op bepaalde plaatsen en in bepaalde hoeveelheden kan leiden tot problemen met de waterkwaliteit;
 • De richtlijn uitzet karper die gezamenlijk is opgesteld, handvaten biedt om te bepalen hoe uitzet van karper mogelijk is zonder dat problemen met de waterkwaliteit te verwachten zijn;
 • De verwachting is dat de komende 2 jaar geen nieuwe Visserijwet wordt vastgesteld waarin de richtlijn geborgd is.

Spreken de intentie uit om:

 • De richtlijn uitzet karper op eigen initiatief te gaan toepassen;
 • Wanneer ervoor gekozen wordt de richtlijn niet toe te passen, de reden daarvoor desgevraagd kenbaar te maken;
 • De ervaringen met toepassing van de richtlijn te bundelen;
 • In 2018 de werking van de richtlijn te evalueren en de inhoud ervan zo nodig aan te passen.


In drievoud getekend op 6 juli 2016 te Nijkerk.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.