Sportvisserij Loodvrij

Sportvisserij Nederland staat voor een loodvrije sportvisserij. Om dat voor elkaar te krijgen lobbyen wij bij de Europese Unie voor een volledig gebruiks- en verkoopverbod. Ook zijn we in gesprek met bedrijven over de productie van loodvrije vismaterialen. We werken samen met de Nederlandse overheid aan een loodvrije sportvisserij en stimuleren loodvrij vissen met voorlichtingscampagnes en loodinzamelacties.
 
Sportvisserij Nederland stimuleert het loodvrij vissen al jaren. Wij lobbyen voor een loodverbod binnen de Europese Unie. Daarnaast geven wij samen met ministeries en de Unie van Waterschappen voorlichting om sportvissers bewust te maken. Naast voorlichting organiseren wij inzamelacties voor lood en faciliteren we speciale pilotgebieden voor loodvrij vissen. Onderzoek laat zien dat de campagne succesvol is. Het aantal sportvissers dat loodvrij vist is de afgelopen jaren verdubbeld. Jaarlijks worden al honderden loodvrije viswedstrijden, visevenementen, jeugdcursussen en vislessen georganiseerd. Ruim 90% van de sportvissers heeft al eens met loodalternatieven gevist en wil dit in de toekomst vaker doen.


Sportvisserij Nederland zet zich actief in voor een loodvrije sportvisserij door te lobbyen voor een Europees verbod, samen te werken met marktpartijen voor betaalbare alternatieven en voorlichtingscampagnes te organiseren.Nog geen Europees verbod en nog geen betaalbare alternatieven

De verwachting is dat er in de Europese Unie in 2027 een volledig gebruiks- en verkoopverbod op vislood zal zijn. Het is verstandig om hierop te wachten omdat verboden op gemeentelijk niveau onvoldoende effect hebben. De reden hiervoor is dat alternatieven voor lood nog erg prijzig zijn én niet overal verkrijgbaar. Zolang dat zo is, zullen veel sportvissers nog niet overstappen op duurdere loodvrije alternatieven. Zeker niet zolang er goedkopere hengelsportproducten en werpgewichten met lood verkrijgbaar zijn. Daarnaast is het niet mogelijk om iedere sportvisser te controleren en te kijken met welke verzwaring hij vist. Een goede controle en handhaving is daarom niet mogelijk.

De meeste materialen voor sportvissers komen uit het buitenland. Deze fabrikanten produceren voor de wereldmarkt. Als alleen Nederland (of een Nederlandse gemeente) een loodverbod instelt, dan heeft dit nauwelijks effect op de wereldwijde vraag. Zolang er geen Europees loodverbod is, is de afzetmarkt niet groot genoeg. Voor producenten is dit niet aantrekkelijk. Sportvisserij Nederland is in gesprek met bedrijven én lobbyt op Europees niveau voor een loodverbod.

Voor- en nadelen van lood

Van oudsher wordt lood gewaardeerd om zijn eigenschappen. Het materiaal is gemakkelijk toepasbaar, goedkoop, heeft een hoog soortelijk gewicht en is vrij eenvoudig zelf te verwerken. Het wordt dan ook op veel verschillende manieren in producten gebruikt. Bij normaal gebruik zijn producten met lood veilig. Een te hoge blootstelling aan lood kan negatieve effecten hebben. Mensen kunnen een loodvergiftiging oplopen door bijvoorbeeld zelf materialen te gieten om mee te vissen. Als er te veel lood in het watermilieu terecht komt kan dat schadelijk zijn voor watervogels. Monitoringprogramma’s van oppervlaktewateren in Nederland laten echter zien dat de loodconcentraties afnemen (Bron: RIVM). Ook blijven ze ruim onder het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR).

Alle info over loodvrij: www.sportvisserijloodvrij.nl

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.