Algemene voorwaarden gebruik Kleine VISpas

De houder van de Kleine VISpas dient zich te houden aan de hierna genoemde voorwaarden en de wettelijke regels. Het niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder vergunning (schriftelijke toestemming) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet.

Algemeen

1. In de wateren genoemd in deze Kleine Lijst van Viswateren mag uitsluitend worden gevist indien men tevens in het bezit is van een geldige Kleine VISpas. Deze Lijst van Viswateren zonder de vereiste Vispas, geeft geen enkel recht.

2. In deze wateren mag door de houder van de Kleine VISpas slechts worden gevist met één hengel voorzien van de zogenaamde aangewezen aassoorten, te weten:
-Brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden;
-Worm en steurkrab;
-Insektenlarven (bijv. maden) en nabootsingen daarvan, mits die niet groter zijn dan 2.5 cm

3. De gevangen vis dient onbeschadigd in hetzelfde water te worden teruggezet.

Het is verboden:

4. Vis te doden en mee te nemen.
5. aan viswedstrijden deel te nemen en/of viswedstrijden te houden/organiseren, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de visrechthebbende federatie of hengelsportvereniging. Indien langs een water een wedstrijdparcours is uitgezet op basis van een verleende vergunning dient men het parcours vrij te houden.

6. Te vissen of te voeren met gekleurde maden.

7. Handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen.

8. Zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen.

9. Vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn!

10. Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de eigenaar te betreden, ook al heeft men het recht om in het aanliggende water te vissen.

11. Land te betreden, waarop beplantingen en gewassen, of nog te maaien gras staat, tenzij men een geldend looprecht heeft.

12. Huisdieren mee te nemen bij loslopend vee. Men dient de hekken op landerijen steeds te sluiten.

In recreatie- en natuurgebieden dient men zich te houden aan de bepalingen en voorschriften. Deze zijn vaak door middel van borden aangegeven.

Men is verplicht de Kleine VISpas en bijbehorende Kleine Lijst van Viswateren direct ter inzage af te geven aan bevoegde controleurs van de hengelsportvereniging, federatie en/of Sportvisserij Nederland, de politie of andere wettelijk bevoegde opsporingsambtenaren. Aanwijzingen van hen dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn / haar handelingen. Sportvisserij Nederland, de federaties en/of de hengelsportverenigingen, en de eigenaren van het viswater aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De Kleine VISpas en de Kleine Lijst van Viswateren zijn strikt persoonlijk.

De hierboven genoemde voorwaarden gelden voor alle wateren in deze lijst. Per federatiegebied of per water kunnen aanvullende / beperkende voorwaarden gelden. Die staan dan afzonderlijk bij de betreffende federatie of bij het betreffende water vermeld.

Meld visstroperij en illegale visserij Bij het bestrijden van stroperij is het belangrijk dat sportvissers alle verdachte activiteiten op en aan het water aan onderstaand telefoonnummer/formulier van de Algemene Inspectie Dienst (AID) melden. Dan weten de opsporingsdiensten waar problemen optreden en kan er iets aan worden gedaan! Meldpunt visstroperij: tel 045 - 546 62 30 (AID)

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide