In Veilige handen

Seksueel misbruik van jeugdigen komt binnen verenigingen zelden voor, maar als het voorkomt heeft het een grote impact op de slachtoffers, maar ook op de omgeving (bijvoorbeeld de vereniging). Met het onderstaande Stappenplan (PDF) heeft de vereniging een uitgebreid preventief beleid om seksueel misdrijf (zo goed als) te voorkomen. Bij het opstellen van je eigen stappenplan kun je als vereniging gebruik maken van de website www.inveiligehanden.nl of eens kijken op de website van het Centrum veilige sport Nederland.

Sommige verenigingen beperken hun beleid tot het aanvragen van een VOG, een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Dankzij het lidmaatschap bij NOC*NSF kunnen (vrijwilligers van) hengelsportverenigingen deze verklaring gratis aanvragen via Sportvisserij Nederland. Hierna zal het ministerie van Justitie een verklaring afgeven (of niet wanneer de betrokken persoon in het verleden veroordeeld is geweest voor een zedendelict).

De VOG geeft dus geen garantie dat een vrijwilliger in de toekomst geen zedendelicten zal plegen. Wanneer iemand echter in het verleden voor een dergelijk feit is veroordeeld, kan een vereniging deze persoon beter niet laten werken met jeugdigen. De kans op recidive (herhaling van de fout) bij een zedendelinquent is groot. Een vereniging kan aansprakelijk worden gesteld, wanneer een vrijwilliger ontucht pleegt met een van de leden, zeker wanneer dit voorkomen had kunnen worden. Dit geldt ook wanneer bijvoorbeeld een jongen van 18 jaar seksueel contact heeft met een meisje van 15 jaar van dezelfde vereniging.

Downloads

Infoblad 3.6. Regeling gratis VOG (PDF)

Infoblad 5.5. In veilige handen & Aanvragen VOG (PDF)

Gedragscode sociale veiligheid (PDF)

Vertrouwenscontactpersoon

Sportvisserij Nederland vindt het van groot belang dat iedereen in de hengelsport correct met elkaar omgaat, dat mensen respect hebben voor elkaar en de hengelsport kunnen beoefenen in een veilige omgeving.Helaas gebeurt dat niet altijd. Ook in de hengelsport kan het voorkomen dat je volstrekt ongewenst wordt behandeld door een collega sportvisser, vrijwilliger, coach of bestuurder. Dit kan variëren van het negeren of pesten van mensen, discriminatie, seksuele toespelingen, aanranding of zelfs verkrachting.

Voor sportvissers, vrijwilligers, bestuurders of medewerkers, die met ongewenst gedrag van anderen in de sportvisserij te maken hebben of hebben gehad, heeft Sportvisserij Nederland enkele vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Klik voor meer informatie op het logo hierboven.

Onderzoek seksueel misbruik NOC*NSF

De onafhankelijke Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, ingesteld door NOC*NSF en mede mogelijk gemaakt door VWS, heeft haar eindrapport gepresenteerd. Sportvisserij Nederland heeft bijgedragen aan dit onderzoek.

Dit rapport treft u hier aan (pdf). NOC*NSF heeft aangegeven de conclusies uit het rapport te delen en gaat nu graag met de sportbonden samen aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport. Conclusies en aanbevelingen lees je vanaf pagina 141.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.