Wat doe je als!

Een controleur sportvisserij controleert met passie, speciaal voor de vereniging, maar wel volgens het handhavingsbeleid van de vereniging. Als controleur en ambassadeur controleer je veelal (jeugd)leden van jouw vereniging. Dat kan soms vervelende situaties opleveren, vooral als je weet dat een lid wel beschikt over de juiste visdocumenten, maar deze niet kan tonen. Vervelender wordt het als het gaat om een familielid, buurman of de voorzitter! Wees consequent een maak in je controlebeleid geen onderscheidt! Maak hierover afspraken in je controleteam en spreek af welke maatregelen je neemt indien een sportvisser geen of onjuiste visdocumenten heeft of de voorwaarden voor het vissen overtreed.CASUS: Tijdens een controleronde tref je een sportvisser aan zonder de vereiste visdocumenten.
Kern is dat deze sportvisser in overtreding is. Met je controleteam heb je afgesproken dat sportvissers die niet over de juiste documenten beschikken moet stoppen met vissen.

Voorlichting is ook handhaven!

De mogelijkheid bestaat dat dat het de sportvisser niet duidelijk is hoe de sportvisserij in Nederland is geregeld, vooral op het gebied van de visdocumenten.  Als controleur geeft je met voorlichting aan het hoe en waarom. In de meeste gevallen is de VISpas de juiste schriftelijke toestemming om te mogen vissen. Doe de VISpascheck!De kosten van de VISpas zijn geen extra overheidsbelastingen, maar vooral contributie voor het aangaan van een lidmaatschap van een HSV. De opbrengsten van de VISpas worden gebruikt voor o.a. huur van en onderhoud van viswateren, het uitzetten van vis en het verbeteren van de vismogenlijkheden voor de sportvisser. Met goede voorlichting en de juiste houding, moet het de sportvisser wel duidelijk worden dat deze in overtreding is en zal moeten stoppen met vissen.

A: Mogelijkheden om de visser toch te laten doorvissen:

Als controleur en ambassadeur van je vereniging kan je ervoor kiezen om de sportvisser tegemoet te komen en laat merken dat je begrip toont voor de situatie. Echter, de visser moet stoppen met vissen, tenzij je de visser: 

  • direct verwijst naar een verkooppunt van de VISpas, waarmee je mag vissen in betreffend water
  • Verwijst naar de online-verkoop van de VISpas op de PC of tablet. Met een “”print”” van het Voorlopige Bewijs van Lidmaatschap (VBL) mag je op dit water vissen.
  • Laat opbreken en de VISpas thuis laat ophalen of brengen
  • Dag en week- of dagvergunning aanbieden aan de waterkant.  


De verkoop van een dag- of weekvergunning heeft als voordeel is dat de sportvisser door kan blijven vissen en dat jouw vereniging extra gelden ontvangt voor de clubkas. Aan deze ”goodwillmethode” zit ook een tweetal nadelen:

Je beloont eigenlijk de sportvisser voor zijn/haar “slechte gedrag” terwijl de visser geen geldige toestemming vooraf koopt. Deze denkt: als ik toch wordt gecontroleerd, dan kan altijd nog een vergunning aan de waterkant kopen. Het tweede nadeel geldt voor de controleur. Deze loopt niet alleen met waardepapieren rond
( vergunningen of zelfs VBL) maar ook met contant geld. De vraag is of je als bestuur van een HSV wel een controleur met die verantwoordelijkheid wilt opzadelen of wilt geven?

B: Visser wil niet stoppen

Ondanks een goede voorlichting met positieve houding wil de sportvisser niet stoppen met vissen. De ontstane situatie kan vervelende gevolg hebben. Je zult de visser toch duidelijk moeten maken dat deze moet stoppen met vissen en vooral dat de verantwoording voor het vissen zonder toestemming eigenlijk bij de visser ligt. Als controleur kan je de sportvisser niet bekeuren, maar als een opsporingsambtenaar deze controle had uitgevoerd dan kan het sanctiebedrag oplopen tot zelfs €130=, -. Het is dus zaak om die verantwoordelijkheid vooral neer te leggen bij de visser.

C: Visser wil niet stoppen en is niet gevoelig voor boetebedragen

De mogelijkheid bestaat dat de visser niet gevoelig is voor jouw argumenten of boetebedragen en toch doorgaat met vissen. Als controleur of als medecontroleur zal je de nu ontstane situatie opnieuw moeten inschatten en de eventuele gevolgen moeten overwegen. In de cursus controle visdocumenten wordt hier uitgebreid op ingegaan.


D. Je wilt toch dat de sportvisser stopt

1. Je gaat nu echt de druk opvoeren om de visser te overtuigen van zijn ongelijk. Pas op dat je daarmee niet in een agressieve of vervelende situatie terechtkomt en haak voortijdig af. Probeer niet de indruk te wekken dat je een opsporingsambtenaar belt of gaat bellen voor assistentie.

2. Je stopt met de visser te overtuigen, geef desnoods weer aan dat de verantwoordelijkheid bij de visser ligt. Wijs hem nogmaals op de mogelijkheid van een controle door een opsporingsambtenaar. Probeer niet de indruk te wekken dat je een opsporingsambtenaar belt voor assistentie. Vervolg je controle bij een andere visser.

Zowel in situatie 1 als 2 kun je om back-up (assistentie) verzoeken bij een opsporingsambtenaar van je eigen federatie of uit je gemeente netwerk. Maak met deze opsporingsambtenaren vooraf afspraken over wanneer je kunt bellen in welke situaties en VOORAL dat als je belt deze ook direct komt (backup)!

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.