Meld ook maatschappelijke misstanden


Ongewenst gedrag en integriteit zijn nauw met elkaar verbonden. Ongewenst gedrag tast de persoonlijke integriteit van het slachtoffer aan en is een schending van de waarden van onze organisatie. Integriteitsschendingen kunnen ook op andere vlakken liggen, zoals belangenverstrengeling, verduistering, corruptie, fraude, lekken van informatie, oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen en schending van de geheimhoudingsplicht. Het kan hier ook gaan om misstanden waarbij het maatschappelijk belang in het beding is, of schendingen van de maatschappelijk gangbare gedragsregels.

Sportvisserij Nederland hecht veel waarde aan integriteit en vindt het belangrijk dat zij zo snel als mogelijk op de hoogte is van misstanden, zodat hier iets aan gedaan kan worden. Mede daarom heeft Sportvisserij Nederland een interne meldregeling. Deze interne meldregeling beschrijft hoe je een melding kan doen, hoe je beschermd wordt en hoe de melding verder opgepakt wordt. De schending die gemeld wordt moet onder directe verantwoordelijkheid vallen van Sportvisserij Nederland, en dus niet onder bijvoorbeeld aangesloten verenigingen. Klik hier voor de Interne Meldregeling (pdf).

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.