VIBEG-akkoord: Natura 2000 in de Noordzee

Sportvisserij Nederland sloot zich maandag 2 september 2013 officieel aan bij het VIBEG akkoord. Met de ondertekening van het convenant Visserij In Beschermde Gebieden (VIBEG) neemt de georganiseerde sportvisserij haar maatschappelijk verantwoordelijkheid inzake het realiseren van Natura 2000 doelen in de Noordzeekustzone en de Vlakte van de Raan.


Kaart: gesloten gebieden

Zowel de Noordzeekustzone (een strook drie mijl zeewaarts van Bergen tot Rottum) als de Vlakte van de Raan (het gebied in het zuidwesten van Nederland dat tegen de Voordelta aan ligt) zijn Natura 2000 gebieden waar meerdere richtlijnen van kracht zijn die de natuur beschermen. In het VIBEG akkoord is afgesproken dat binnen deze gebieden minder, aangepast/innovatief of helemaal niet meer wordt gevist. De georganiseerde hengelsport conformeert zich hier met de ondertekening van het convenant sportvisserij aan en draagt daarmee bij aan de realisatie van de Natura 2000 doelen en een betere visstand op de Noordzee.

Wisselwerking natuur en sportvisserij

Bij het sluiten van het VIBEG akkoord in december 2011 – door de rijksoverheid, de visserijsector en natuurorganisaties – was Sportvisserij Nederland niet betrokken. Een omissie, aangezien de sportvisserij een belangrijke en relevante partner in de visserij is. Middels een zienswijze is daarop aangegeven dat recreatief vissen met hengels en natuurbeleving perfect samengaan. Natuur versterkt de sportvisserijmogelijkheden en vice versa. Daarbij zijn sportvissers de ogen en oren op en aan zee. Zij hebben namelijk belang bij schoon water en een gezond milieu. Naast dit welbegrepen eigenbelang, dienen ze daarmee ook het algemeen belang en dat van de natuur.

Meerdere belangen dienen

Voorzitter Menno Knip en directeur Joop Bongers tekenden dit convenant namens Sportvisserij Nederland als nationale belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de federaties. Als stakeholder in de Regiegroep VIBEG zal de georganiseerde hengelsport zich uiteraard inzetten voor de sportvisserij belangen, maar ook een breder belang dienen waar de visstanden en natuurwaarden van profiteren. De kennis en netwerken in het veld die de hengelsport inbrengt, zullen dus op meerdere vlakken een toegevoegde waarde betekenen. Samen met de andere VIBEG partners zal Sportvisserij Nederland bijdragen aan verdere innovatie in de visserijsector en een pakket van visserijmaatregelen tot stand brengen waarmee de Natura 2000 doelen in de kustzone gebieden worden gerealiseerd.

Lees ook:

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.