Merk-terugvangst onderzoek schieraal 2023/ 2024


Levering gemerkte schieralen voor project 'De Rijn verbindt'Graag ontvangt Sportvisserij Nederland uw aanbieding op de levering, het merken, transporteren en loslaten van in totaal 2000 schieralen in oktober en november van 2023 en 2024 (1000 schieralen per jaar), waarmee de volgende onderzoeksvraag beantwoord kan worden: Wat is de impact van scheepsschroeven (slagschade) op schieraal in de Niederrhein en Waal?

Algemeen


Aanleiding

 
Dit werk volgt naar aanleiding van het jaarlijks aantreffen van honderden ‘knakalen’ (mechanisch beschadigde schieralen) in de Niederrhein en Waal. Over het algemeen is schade aan (schier)alen door pompen, gemalen en waterkrachtcentrales goed in beeld gebracht. Echter, mechanische schade door scheepvaartschroeven is nog nauwelijks onderzocht. Dit werk moet leiden tot het verkrijgen van inzicht in hoeverre de waargenomen schade aan de vis door scheepvaart is veroorzaakt, en geeft richting aan vervolgonderzoek.

Aanpak hoofdlijnen

 
Het werk kent drie fasen: voorbereidende fase, uitvoerende fase, en rapportage. In de voorbereidende fase wordt een werkplan opgesteld en worden de nodige vergunningen verkregen voor het mogen werken met, en merken van de schieralen in Duitsland. Tevens worden de benodigde VIE-tag materialen ingekocht en zaken afgesproken over levering schieralen en transport met leveranciers.

In de uitvoerende fase worden in oktober en november in 2023 en 2024, per jaar een 1000 schieralen verkregen uit het Duitse stroomgebied van de Rijn. De dieren worden getransporteerd naar Keulen, gemerkt met VIE en losgelaten in de Niederrhein, in batches van 200-250 schieralen. De data en data-analyse wordt per jaar opgeleverd. Alles van dit werk wordt door de opdrachtnemer georganiseerd, afgestemd, ingekocht en evt. gehuurd. 

Aansluitend onderzoek, buiten uw offerte

 
De verwachting is dat een deel van deze VIE-gemerkte schieralen, na loslaten in de Niederrhein te Keulen, tijdens hun migratie geraakt wordt door scheepsschroeven. Om inzicht te verkrijgen in het schadepatroon wordt door het team van ‘De Rijn Verbindt’ aansluitend gevist met twee ankerkuilvisserijen in Duitsland te Rees en in Nederland te Wamel. Tevens worden zoekacties naar (mechanisch beschadigde) gestrande vis georganiseerd langs de oevers van de Niederrhein en Waal. De afstemming met deze partijen loopt via Sportvisserij Nederland.

FASERING


1.Voorbereidende fase


Papieren op orde:
 • Opstellen studieplan, en verkrijgen toestemming projectvergunning voor alle handelingen uit te voeren in Duitsland. N.B., Sportvisserij Nederland heeft voldoende gekwalificeerd personeel om hierin mee te denken maar geen kennis over hoe dit in Duitsland georganiseerd moet worden. Dit moet ruim van te voren (juli 2023) in gang worden gezet.
 • Verkrijgen toestemming visrechthebbende voor loslaten schieralen in Niederrhein.

Inkoop/inhuur diverse materialen
 • Afspraken over verkrijgen schieralen
 • VIE tags, transport, en andere benodigde materialen.

Planning afstemming werkorganisaties:
 • Voor het transport, VIE-merken en loslaten te Keulen van de schieralen:
  • Via Sportvisserij Nederland, met Rheinische Fischereiverband, RAVON, en Duitse Biologische stations.
 • Informeren betrokken organisaties:
  • Via Sportvisserij Nederland van o.a. beroepsvissers benedenstrooms, en visserijorganisaties Duitsland en Nederland, Verenigingen van Binnenvaartschippers, Duitsland en Nederland, Rijkswaterstaat Oost Nederland.


2.Uitvoerende fase


Periode:
oktober en november 2023 en 2024. Mogelijk uitloop in de tijd, flexibel ingestoken, afhankelijk van rivierafvoer en natuurlijke schieraalmigratie in die periode.

Schieralen:
 • 1000 stuks per jaar, afkomstig uit stroomgebied Rijn in Duitsland.
 • Tijdelijk in opslag nemen tot het beoogde aantal van 200-250 is verkregen. Maximale opslag per periode en aantal wordt bepaald in overleg met vergunningverlener.
Locatie te Keulen:
 • Transport naar Keulen.
 • Locatie en loslaten afstemmen met visrechthebbende ter plaatse.
 • Met bevoegd personeel de dieren merken met VIE tags, te Keulen. Registreren van de merkgegevens, LF-verdelingen, gewicht, en bijzonderheden.
 • Vrijlaten, altijd in de avond.
 • De momenten van loslaten van de schieralen worden ingepland/afgestemd met Sportvisserij Nederland. Wij mikken op momenten, passend op variatie in waterafvoer, temperatuur en intensiteit scheepvaart, en zullen aansluitend de ankerkuilvisserijen en zoekacties organiseren in de weken daaropvolgend.


3.Registratie & rapportage


 • Registratie van data, data-analyse en rapport volgt per jaar.
 • Dit met medeneming van de door Sportvisserij Nederland per jaar geregistreerde en aangegeven data van de ankerkuilvisserijen en zoekacties langs de oevers van de Rijn.

PROCEDURE

Inlichtingen

 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze offerteaanvraag dan kunt u die tot en met 22 mei schriftelijk (via e-mail) aan mij stellen: breve@sportvisserijnederland.nl. U ontvangt een ontvangstbevestiging. Uw vraag en eventuele vragen van andere aanbieders worden door mij via email beantwoord op 23 mei.
 
Gunningsprocedure
 
De offerte dient u uiterlijk 5 juni per post te sturen aan:
Sportvisserij Nederland
T.a.v: N. Brevé
Postbus 162
3720 BC Bilthoven
 
De offertes worden door ons na ontvangst gesloten bewaard. Op 12 juni zal ik de offertes openen in aanwezigheid van een collega. De voordeligste offerte die voldoet aan het in deze brief gevraagde zal door ons worden uitgekozen. U wordt door ons schriftelijk (per e-mail) geïnformeerd over onze keuze.
 
Sportvisserij Nederland heeft het recht om af te zien van de aanbiedingen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.