Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen

Welkom op de officiële recordlijst voor Nederlandse Zoetwatervissen. De recordcommissie van Sportvisserij Nederland, samengesteld uit Pieter Beelen en Mark Pijnappels, beoordeelt recordclaims. Om in aanmerking te komen voor een record, moet de vis onder andere met een hengel zijn gevangen. De maatstaf op de recordlijst is de lengte, uitgedrukt in centimeters.


Hier moet een record aan voldoen

  • De vis moet met de hengel zijn gevangen en op de juiste manier gehaakt;
  • De vis moet levend in hetzelfde water zijn teruggezet;
  • De vis moet in Nederland gevangen zijn;


Recordclaim indienen

  • Vermeld de geclaimde lengte in hele centimeters, waarbij naar beneden wordt afgerond. Een vis van 48,8 cm meet 48 cm;
  • Het bewijs: een foto/video van de gehele vis met meetlint;
  • Vangstdatum en volledige naam vanger..

Record aanmelden? Stuur een mail met als onderwerp 'record' en de vissoort en de bewijsstukken naar beelen@sportvisserijnederland.nl

Aal (Anguilla anguilla)

Henk van Hasselaar
118 cm
29-8-2013

Afrikaanse Meerval (Clarias Gariepinus)

X

Alver (Alburnus alburnus)

Joris Kok
21 cm
15-9-2021

Amerikaanse hondvis (Umbra pygmaea)

Sjors Waterschoot
8 cm
8-5-2019

Atlantische steur (Acipenser sturio)

Geen record bekend

Baars (Perca flufitilis)

Thomas Gronenwald
56 cm (3.05 kg)
15-12-2019

Barbeel (Barbus barbus)

Djon Okkerse
89 cm
23-9-2023

Beekforel (Salmo trutta fario)

Chris Boxberger
85 cm
1-4-2003

Bermpje (Barbatula barbatulus)

Jamie Steer
10 cm
20-7-2022

Bittervoorn (Rhodeus sericeus)

Barry van Dongen
9 cm
15-7-2023

Blankvoorn (Rutilus rutilus)

Geert van Schijndel
9-11-2012

Blauwband (Pseudorasbora parva)

Benjamin Habets
10 cm
16-4-2020

Blauwneus (Vimba vimba)

Kees Uittenbogaard
11-7-2020

Bot (Platichthys flesus)

Michel van Spankeren
24-2-2017

Brasem (Abramis brama)

Edwin Welhuis
13-8-2017

Bronforel (Salvelinus fontinalis)

X

Bruine amerikaanse dwergmeerval (Ameiurus nebulosus)

Dave Koeman
24 cm
21-7-2021

Diamantsteur (Acipenser gueldensaedtii)

Linda Kwant
69 cm
9-8-2022

Diklipharder (Chelon labrosus)

Onno Terlouw
78 cm
7-9-2016

Donaubrasem (Abramis sapa)

Ronnie van Beem
40 cm
26-5-2017

Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus)

Leen Barendregt
10 cm
18-7-2021

Dunlipharder (Liza ramada)

Eric Willemse
77 cm
31-8-2020

Elft (Alosa alosa)

X

Elrits (Phoxinus phoxinus)

Rob Krijns
8 cm
8-5-2018

Fint (Alosa fallax)

Jamie Steer
45 cm
27-7-2017

Giebel (Carassius auratus gibelio)

Jessica Vis
57 cm
28-5-2021

Goudharder (Liza aurata)

X

Goudvis (Carassius auratus auratus)

Jamie Steer
53 cm
1-4-2021

Graskarper (Ctenopharyngodon idella)

Jorrit van der Linden
114 cm
15-8-2021

Grootkopkarper (Aristichthys nobilis)

X

Grote marene (Coregonus lavaretus)

X

Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis)

X

Gup (Poecilia reticulata)

X

Houting (Coregonus oxyrinchus)

Kevin De Peuter
57 cm
8-10-2023

Karper (Cyprinus capio)

Joop Butselaar
108 cm (31.4 kg)
23-10-2000

Kesslers grondel (Neogobius albula)

Viggo Mégard
20 cm
24-2-2021

Kleine marene (Coregonus albula)

X

Kleine modderkruiper (Cobitis taenia)

Jeroen van Wamel
12 cm
17-6-2022

Kolblei (Abramis bjoerkna)

Ilja Runia
46 cm
29-4-2019

Kopvoorn (Leuciscus cephalus)

Sjors Waterschoot
59 cm
19-4-2018

Kroeskarper (Carassius carassius)

Lesley Altman
45 cm
28-6-2020

Kruiskarper (Karper-giebel hybride)

Jordy Goethals
63 cm
23-4-2024

Kwabaal (Lota lota)

Peter Moolevliet
60 cm
4-11-2015

Marmergrondel (Proterorhinus marmoratus)

Tico Wezenberg
7 cm
22-11-2020

Meerval (Silurus glanis)

Jeroen Breur
243 cm
2-11-2021

Noord-Aziatische modderkruiper (Misgurnus bipartitus)

Jamie Steer
13 cm
7-5-2022

Pontische stroomgrondel (Neogobius fluviatilis)

Frank Habets
15 cm
29-8-2018

Pos (Gymnocepalus cernua)

Arend Profijt
20 cm
3-2-2022

Regenboogforel (Oncorhynchus mykiss)

X

Rivierdonderpad (Cottus gobio)

X

Riviergrondel (Gobio gobio)

Jasper Berkers
16 cm
29-5-2023

Roofblei (Aspius aspius)

Oscar Wissink
87 cm
16-9-2018

Ruisvoorn (Scardinius erythrophthalmus)

Tobias Stuurman
48 cm
20-3-2017

Serpeling (Leuciscus leuciscus)

Diederick de Vries
24 cm
5-6-2024

Siberische steur (Acipenser baerii)

Fabian de Gunst
142 cm
12-8-2020

Sneep (Chondrostoma nasus)

Jos Raaymakers
57 cm
29-11-2011

Snoek (Esox lucius)

Siegfried Schön
138 cm
13-10-2019

Snoekbaars (Stizostedion lucioperca)

Andre Gießing
106 cm
30-3-2022

Spiering (Osmerus eperlanus)

X

Sterlet (Acipenser ruthenus)

X

Tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius)

Mitchel Slavenburg
6 cm
23-4-2018

Vetje (Leucaspius delineatus)

Roan Waebeke
9 cm
18-8-2021

Vlagzalm (Thymallus thymallus)

X

Winde (Leuciscus idus)

Tico Wezenberg
61 cm
9-7-2021

Witvingrondel (Romanogobio albipinnatus)

Bob Seelen
14 cm
15-8-2021

Zalm (Salmo salar)

Marius Mudde
84 cm
17-6-2024

Zeeforel (Salmo trutta trutta)

Arie van de Camp
85 cm
27-7-2004

Zeelt (Tinca tinca)

Ruud Berkhuizen
65 cm (5.1 kg)
4-6-2010

Zilverkarper (Hypophtlalmehthys molitrix)

Mike Slingerland
107 cm
16-9-2021

Zonnebaars (Lepomis gibbosus)

Remco van Dijk
22 cm
27-7-2009

Zwartbekgrondel (Neogobius melanostomus)

Paul Ehrler
21 cm
13-3-2022

Zwarte amerikaanse dwergmeerval (Ameirus melas)

Sjors Waterschoot
20 cm
7-3-2019

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.