Meldpunt (dreigende) vissterfte

Wanneer je luchthappende vissen (vissen in nood) of dode vis ziet, is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk doorgeeft aan de juiste waterbeheerder. Dan kan deze direct gaan kijken wat er aan de hand is en eventueel maatregelen nemen om erger te voorkomen.


Melden bij de waterbeheerder


Als gevolg van aanhoudende hitte, vorst of bijvoorbeeld een riooloverstort kunnen vissen flink in de problemen komen, met soms vissterfte als triest resultaat. Sportvissers vormen de oren en ogen langs de waterkant en zien problemen vaak als eerste.

Wanneer je dode of naar lucht happende vissen ziet, is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk doorgeeft aan de waterbeheerder. De waterbeheerder kan dan direct kijken wat er aan de hand is en actie ondernemen om erger te voorkomen. Ga naar de website visseninnood.nl en zoek daar op de kaart wie de waterbeheerder is waar je vis in nood ziet. Je vindt daar ook het calamiteitennummer van het waterschap. Het is ook altijd verstandig om de visrechthebbende federatie of vereniging in te lichten. Deze vind je doorgaans op je VISpas.

Visambulances

In 2018, eveneens een droog jaar, is veel ervaring opgedaan met visreddingsacties. Afgelopen winter zijn er daarom verspreid over heel Nederland tien VISambulance-teams opgericht en van materialen voorzien om vis te kunnen redden. Het beste is als de vis in een probleem water kan blijven, door bijvoorbeeld te zorgen voor extra watertoevoer of het inbrengen van zuurstof in het water. Maar als dat niet mogelijk is, beschikken de VISambulances over professionele apparatuur om vis te vangen en te verplaatsen naar water elders.Bij reddingsacties wordt altijd samengewerkt met onder meer waterschappen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en andere betrokkenen. Zij kennen het water het best en weten wat gedaan kan worden om het waterpeil aan te vullen of de waterkwaliteit te verbeteren. Wanneer het om zeer veel vis gaat worden soms ook beroepsvissers ingehuurd die met groot materieel kunnen vissen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.