Meld ongewenst gedrag

Sportvisserij Nederland vindt het van groot belang dat iedereen in de hengelsport correct met elkaar omgaat, dat mensen respect hebben voor elkaar en de hengelsport kunnen beoefenen in een veilige omgeving.Helaas gebeurt dat niet altijd. Ook in de hengelsport kan het voorkomen dat je ongewenst wordt behandeld door een collega sportvisser, vrijwilliger, coach of bestuurder. Dit kan variëren van het negeren of pesten van mensen, discriminatie, seksuele toespelingen, aanranding of zelfs erger. Als slachtoffer of omstander, zowel individu als vereniging, kun je terecht bij Sportvisserij Nederland, Centrum Veilige Sport Nederland of organisaties buiten de sport. Blijf er niet mee rondlopen. Praat er over met iemand in wie je vertrouwen hebt en schakel geschikte hulp in. Samen zorgen we voor een veilige sportvisserij.

Waar meld ik ongewenst gedrag, in 1 overzicht

Heb je een vraag, wil je iets overleggen of wil je een melding maken? Om gemakkelijk te zien wie jij kan benaderen, hebben we een overzicht gemaakt op 1 A4-tje. Klik hier om te bekijken waar jij terecht kan. Of download het als bestuurder, plaats eventueel je logo onderaan in het document en deel het als vereniging, dan weten jouw leden waar zij terecht kunnen.


Hieronder staat verdere toelichting en informatie over het maken van meldingen. Naast de gegevens van onze eigen vertrouwenscontactpersonen, vind je linkjes naar andere organisaties.

Vertrouwenscontactpersonen Sportvisserij Nederland

Voor sportvissers, vrijwilligers of bestuurders, die met ongewenst gedrag of integriteitsschendingen van anderen in de sportvisserij te maken hebben of hebben gehad, heeft Sportvisserij Nederland sinds een paar jaar enkele vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Zij hebben hiervoor een opleiding gehad. Vertrouwelijk, veilig en anoniem bieden zij telefonisch een luisterend oor en kunnen advies geven waar je geschikte hulp kunt krijgen.

Je kunt hiervoor bellen met onderstaand telefoonnummer en kiezen voor doorverbinding met Astrid, Robert of Patricia. Je kunt ons iedere dag bereiken tussen 9 en 21:00 uur via 030-3030900

Centrum Veilige Sport Nederland

Ook kun je afhankelijk van de kwestie bellen met het Centrum Veilige Sport (tel. 0900-2025590 of ga naar www.centrumveiligesport.nl). Bij het Centrum Veilige Sport zijn diverse Vertrouwenspersonen in dienst. Zij hebben in tegenstelling tot de Vertrouwenscontactpersonen een heel uitgebreide opleiding gehad om mensen te begeleiden bij kwesties van pesten, discriminatie of ongewenste seksuele intimidatie e.d.

Naast dat je Centrum Veilige Sport kunt bellen is er ook de mogelijkheid anoniem contact op te nemen. Je bent dan via het SpeakUp systeem volledig afgeschermd in je identiteit chatten met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Sportvisserij Nederland is aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Als het oplossen onderling of binnen de vereniging niet lukt, of als er gedragsregels of tuchtrechtregels zijn overtreden, dan kan men het incident - afhankelijk van de klacht - aanbrengen bij de Sportvisserij Nederland of het ISR. Neem daarvoor eerst contact op met de vertrouwenscontactpersonen van Sportvisserij Nederland of het Centrum Veilige Sport Nederland, zo weet je waar je aan begint.

Buiten de sport

Melden buiten de sport kan bij de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast kun je verschillende hulpverleners vertrouwelijk benaderen voor een luisterend oor of andere steun. Voorbeelden zijn het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Fier. Vanuit NOC*NSF zijn er met deze partijen afspraken gemaakt en is er jaarlijks overleg. Als je slachtoffer bent van ongewenst gedrag kan dit veel emoties en vragen oproepen.

Meldplicht seksuele intimidatie

Als bestuurder of begeleider van een sportvereniging ben je verplicht direct een melding te maken als je seksuele intimidatie vermoedt. Je kunt dit melden bij ons of het Centrum Veilige Sport. Leden van verenigingen hebben een meldverantwoordelijkheid. Het doel is dat we als sportvisserij niet wegkijken, het incident serieus nemen en altijd opvolging geven aan een vermoeden of een melding. Bij ons kun je dit melden bij de vertrouwenscontactpersonen. Je kunt deze iedere dag bereiken tussen 9 en 21:00 uur via 030-3030900. Meer informatie over de meldplicht vind je op de website van Centrum Veilige Sport.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.