Profielschets Vertegenwoordiging Sportvissers

De Vertegenwoordiging Sportvissers vertegenwoordigt alle bij Sportvisserij Nederland aangesloten sportvissers en mag meebeslissen over belangrijke zaken in de sportvisserij. Vertegenwoordigers onderhouden contact met de achterban, het bestuur van Sportvisserij Nederland en vaardigen één vertegenwoordiger af naar de ALV van Sportvisserij Nederland waar gestemd wordt over belangrijke onderwerpen zoals de begroting.

Voor de Vertegenwoordiging Sportvissers zoeken wij geschikte kandidaten met:
 • Duidelijke affiniteit met sportvisserij;
 • Een lidmaatschap sinds ten minste 1 januari 2022 bij een aangesloten hengelsportvereniging;
 • Goede Nederlandse taalvaardigheden;
 • Een leeftijd van 18 jaar of ouder;
 • Een enthousiaste insteek die de sportvisserij verder willen helpen;

Een lid van de Vertegenwoordiging Sportvissers kan om belangenverstrengeling te voorkomen geen:
 • Lid zijn van het bestuur van Sportvisserij Nederland;
 • Lid zijn van het bestuur van federaties of specialistenverenigingen van Sportvisserij Nederland;
 • Lid zijn van het bestuur van de bij de federaties aangesloten hengelsportverenigingen;
 • Lid zijn van de commissie van Beroep of andere organen van Sportvisserij Nederland;
 • Aanklager of lid zijn van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak;
 • Werknemer zijn van Sportvisserij Nederland, de federaties of de daarbij aangesloten verenigingen;
 • Persoon zijn die door Sportvisserij Nederland of door een bij haar aangesloten (hengelsport)vereniging geschorst is of op een andere wijze hun lidmaatschapsrechten bij deze partijen niet uit mag oefenen.


Kandidatenlijst

Bij het selecteren van de kandidaten wordt gebruik gemaakt van een kandidatenlijst. Kandidaten worden op deze lijst geplaatst als zij voldoen aan bovenstaande vereisten. De selectiecommissie plaatst kandidaten op basis van het moment van indienen van hun profiel, maar kan kandidaten schuiven op basis van de volgende punten:
 • Regionale spreiding, waarbij idealiter uit iedere Nederlandse provincie een vertegenwoordiger komt aangevuld met één vertegenwoordiger uit het buitenland;
 • Kwaliteiten/competenties/expertise;
 • Diversiteit

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.