Service en contact

Hét VISblad is een officiële uitgave van Sportvisserij Nederland

Postbus 162, 3720 AD Bilthoven
Telefoon 030-6058400 – Fax 030-6039874
Email: info@sportvisserijnederland.nl

Missie

Sportvisserij Nederland behartigt landelijk de belangen van de sportvisserij. Sportvisserij Nederland zorgt dat sportvissers mogen vissen, dat er vis zit en dat sportvissers kunnen vissen. Bij Sportvisserij Nederland zijn 8 hengelsportfederaties, 800 hengelsportverenigingen, de Snoekstudiegroep Nederland België, De Karperstudiegroep Nederland, de Vereniging van Nederlandse Vliegvissers en bijna 700.000 sportvissers aangesloten. Werkterreinen zijn juridische zaken, visstandbeheer, inrichting en beheer van wateren, ruimtelijke ordening, voorlichting en promotie.

Daarnaast organiseert Sportvisserij Nederland nationale kampioenschappen en vaardigt Nederlandse ploegen af naar officiële internationale viswedstrijden. Aangesloten sportvissers krijgen automatisch de VISpas, waarmee zij in heel veel wateren in Nederland mogen vissen.

Abonnement Hét VISblad

Sportvissers kunnen zich zeer goedkoop op Hét VISblad abonneren. Daarbij kun je kiezen uit twee vormen: Hét VISblad gedrukt ontvangen + Hét VISblad digitaal. De maximumprijs bedraagt dan slechts € 14,95 per jaar (10 nummers gedrukt + digitaal) of € 9,95 (10 nummer digitaal). Bij betaling d.m.v. acceptgiro c.q. overschrijving worden € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Abonneren kan hier.

Het welkomstgeschenk bij Hét VISblad geldt alleen voor nieuwe abonnees die het afgelopen jaar niet hun abonnement hebben opgezegd.

Aanmeldingen en adreswijzigingen

Telefoon 030-6058400

Overstappen naar digitaal of gedrukt + digitaal

Ben je abonnee en wil je jouw abonnementsvorm wijzigen van 'gedrukt + digitaal' naar digitaal of andersom? Dat is mogelijk na het verstrijken van je huidige abonnementstermijn. Neem hiervoor contact op met Sportvisserij Nederland: 030-6058400

Vragen over de bezorging

Heb je Hét VISblad niet ontvangen of wil je een verhuisbericht doorgeven, bel dan met onze administratie (030-6058400).

Opzeggingen

Dit abonnement loopt automatisch door. Na de eerste abonnementstermijn is het abonnement maandelijks opzegbaar. Meer info

Exploitatie onder verantwoordelijkheid van:

Uitgeefdirectie Onno Terlouw
Hoofdredacteur Joran Bal
Redacteuren Pieter Beelen en Mark Pijnappels
Basisontwerp en vormgeving Curve Mags And More®

Advertentie-exploitatie

SGNM
Oscar van den Bosch
E-mail: oscar@sgnm.nl
Telefoon: 06 11 59 15 22
Website: www.sgnm.nl

Copyright

Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave worden overgenomen, verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook. Advertenties vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

Visblad april 2023

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.