Pilotgebieden sportvisserij loodvrij

Sportvisserij Nederland, federaties en hengelsportverenigingen werken samen met waterbeheerders, gemeenten, terreinbeheerders en hengelsportwinkels aan het instellen van pilotgebieden waar loodvrij vissen wordt gestimuleerd. In onderstaande gebieden wordt inmiddels loodvrij gevist. Wil je ook met jouw hengelsportvereniging een pilotgebied instellen, neem dan contact op met Sportvisserij Nederland.


Pilotgebied Madestein van GHV-Groene Hart

Hengelsportvereniging GHV-Groene Hart heeft van de Madesteinplas en de zijwateren tussen de Madesteinweg-Madepolderweg, Nieuwe Weg-Escamplaan, Lozerlaan en de Monsterseweg een loodvrij visgebied gemaakt. Sportvissers worden hier geacht loodvrij te vissen. Het pilotgebied is direct naast het clubhuis van GHV-Groene Hart gelegen en is bedoeld om beginnende, maar ook ervaren sportvissers kennis te laten opdoen met loodvrij vissen. Bij de start van dit pilotgebied hebben vrijwilligers en duikers de waterbodem en omgeving van het gebied schoongemaakt en o.a. zwerfafval verwijderd.
Meer informatie over dit pilotgebied is te vinden op www.ghvgroenehart.nl.


Pilotgebied SportvisserijBelangen Delfland

SportVisserijBelangen Delfland (SVBD) werkt via een complete aanpak een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het loodgebruik in Delfland. Zo organiseert de SVBD al haar karper- en roofviswedstrijden geheel loodvrij en geldt met ingang van 2022 een loodverbod op gewichten zwaarder dan 50 gram. In samenwerking met Hoogheemraadschap van Delfland is in 2022 ongeveer een derde deel (circa 65 ha) van de West Boezem als pilotgebied ingesteld waar loodvrij wordt gevist. De SVBD heeft de intentie om dit pilotgebied later verder uit te breiden.
Samen met Hoogheemraadschap van Delfland, Sportvisserij Nederland en de visstandbeheercommissie Delfland wordt gewerkt aan een grote inruilactie, waarbij sportvissers lood in kunnen ruilen voor milieuvriendelijke alternatieven.


Brouwersgat en Bijkersplas Vinkenbuurt

Sportvisserij Oost-Nederland heeft van de Bijkersplas en het Brouwersgat in de Vinkenbuurt, tussen Nieuwleusen en Balkbrug, een loodvrij pilotgebied gemaakt. De sportvissers worden hier gestimuleerd om loodvrij te vissen. Per 1 juli 2020 is hier de campagne gestart. In samenwerking met Sportvisserij Nederland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, hengelsportvereniging de Voorn Nieuwleusen, gemeente Ommen, Massier Diervoeders, De Beste Stek, Rix Hengelsport en Zunnebeld stimuleren we hier het loodvrije vissen onder andere door middel van een inruilactie. Vissers kunnen bij deze inruilactie hun lood inruilen voor milieuvriendelijke loodvervangers. Daarnaast is een uitgebreide campagne gestart via informatieborden bij de viswateren en (sociale) media om sportvissers en andere hengelsportverenigingen te informeren over de mogelijkheden om loodvrij te vissen.


Viswateren Geertruidenberg

Hengelsportvereniging Ons Genoegen uit Geertruidenberg heeft van al haar afgesloten viswateren in en rondom Geertruidenberg een loodvrij pilotgebied gemaakt. Alle circa 1.650 leden worden gestimuleerd om in o.a. de vestinggrachten, zandwinputten, bergingsvijvers en andere stadswateren loodvrij te vissen. In samenwerking met Sportvisserij Nederland, Fauna Hengelsport, gemeente Geertruidenberg en waterschap Brabantse Delta is een inruilactie gestart. Leden kunnen hun lood inruilen voor milieuvriendelijke loodvervangers. Daarnaast is een uitgebreide campagne gaande via informatieborden bij de viswateren, (sociale) media, controleurs en bijeenkomsten om sportvissers en andere hengelsportverenigingen te informeren over de mogelijkheden om loodvrij te vissen.Viswateren Gendt

Hengelsportvereniging De Snoek uit het Gelderse Gendt (vlakbij Nijmegen) is dit voorjaar gestart om loodvrij vissen in haar viswateren te stimuleren. Daarmee zet de vereniging een belangrijke stap naar een loodvrije sportvisserij in het beheergebied van Waterschap Rivierenland. In samenwerking met Sportvisserij Nederland en Hengelsport Federatie Midden Nederland zijn borden over loodvrij vissen geplaatst bij twee van de belangrijkste verenigingswateren (de Kanovijver en het Zwembad), waar onder meer gevist wordt op karper en met voerkorfjes op witvis – disciplines waarvoor prima loodvervangers verkrijgbaar zijn.

In samenwerking met Hengelsport Huissen, dé hengelsportwinkel in de regio, is HSV De Snoek ook een inruilactie gestart. Jeugdleden kunnen in de winkel gratis hun loden voerkorfjes inruilen voor een milieuvriendelijk en loodvrij alternatief. Een vervangend product is doorgaans snel gevonden, want Hengelsport Huissen heeft een ruime sortering aan loodvervangers beschikbaar.

Het initiatief van HSV De Snoek krijgt steun van Waterschap Rivierenland, die de betreffende viswateren in haar beheergebied heeft. “Als waterschap zijn we verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit van het oppervlaktewater en daar hoort lood niet in thuis”, aldus Heemraad Matthieu Gremmen. “We zijn dan ook blij met deze eerste loodvrije viswateren binnen ons beheergebied. Samen met de hengelsportfederaties en lokale hengelsportverenigingen zullen we ons de komende jaren inzetten om het loodverlies in de hengelsport verder terug te dringen.”


VISparels Friesland

Sportvisserij Friesland startte het project Sportvisserij op de Kaart in Friesland. Doel van dit project is om in iedere woonwijk een VISparel te creëren. Een VISparels is een vijver die optimaal is ingericht voor jeugdige en oudere sportvissers. Onderdeel van dit project is een proef waarbij naast het uitzetten van karper ook loodvrij wordt gevist op vier vijvers in drie gemeenten. De proef is een samenwerking met Wetterskip Fryslan, de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen en Noord-East Fryslan en de hengelsportverenigingen Leeuwarden, Heerenveen en Idaarderadeel. Via een evenement, voorlichting langs de waterkant, inruilacties en aanbod bij lokale hengelsportwinkeliers wordt het vissen zonder lood op de kaart gezet.

Het gaat om de volgende vijvers:


De Roer

De Visserij Beheer Commissie Roerdal stimuleert samen met Waterschap Limburg en Modified Materials het loodvrij vissen in de rivier de Roer. Bij de start van het project in 2017 kregen alle sportvissers bij hun vergunning een gratis loodvervanger. Eurotackle (Roermond), VVV kantoor Schurenhof (Vlodrop) en JD Floats (Melick) verkopen daarnaast verschillende typen loodvrije visgewichten. Ook is een er een inruilactie geweest, waarbij sportvissers een gratis loodvervanger kregen bij inlevering van (oud) vislood. Met ingang van 2019 zijn sportvissers die met een dagvergunning vissen, verplicht om loodvrij te vissen.
Klik hier voor meer informatie. 


Zwaakse Weel

De Zwaakse Weel ligt ten zuiden van Goes en is een van de grootste natuurgebieden in de Zak van Zuid-Beveland. De Zwaakse Weel verwijst naar de weel (een groot kolkgat) die ontstond nadat in de 16e eeuw de dijken van de voormalige kreek de Zwake doorbraken tijdens hevige stormen. De Zwaakse Weel is in beheer bij Natuurmonumenten. Naast een goede visstand bestaande uit voornamelijk (kleine) karper en blankvoorn, staat het gebied bekend om zijn vogelrijkdom. Zo broeden er kiekendieven en kan je er o.a. steen- en kerkuilen, torenvalken, koekoeken en met een beetje geluk zelfs ijsvogeltjes en blauwborsten aantreffen. Aan de Zwaakse Weel liggen verschillende vissteigers waar je – uiteraard loodvrij – midden in de natuur kunt vissen.


Toms Creek

Toms Creek is een groot vispark in de Flevopolder met elf forel-, karper- en ‘avonturenvijvers’ waar met name grote steur en meerval zwemt. Jaarlijks bezoeken tienduizenden mensen het park, dat uitermate geschikt voor beginnelingen is. Ook ervaren sportvissers vinden er meer dan genoeg uitdaging om een droomvis te vangen. Alle 200 huurhengels van Toms Creek zijn voorzien van werpgewichten en verzwaringen van staal. Ook vissers die hun eigen materiaal gebruiken kunnen in de shop van Toms Creek deze milieuvriendelijke loodvervangers aanschaffen.

De Eem

Sportvisserij MidWest Nederland, waterschap Vallei&Veluwe en HSV De Snoekbaars (Baarn-Soest) zetten zich vanaf juni 2021 samen in om loodvrij vissen in de Eem te stimuleren. Bij verschillende hengelsportwinkels is een inruilactie opgezet, waarbij sportvissers lood in kunnen ruilen voor milieuvriendelijke alternatieven. Op verschillende (parkeer)plaatsen langs de Eem staan borden over loodvrij vissen geplaatst, om sportvissers en andere recreanten te informeren over dit pilotproject.


Vechtstromen

Sportvisserij Oost-Nederland is in samenwerking met Waterschap Vechtstromen een pilot gestart om loodvrij vissen in de Christinalustvijver te Enschede en in de Spartelvijver nabij Sibculo te stimuleren. In 2022 wordt ingezet op het starten van een loodvrij campagne in Coevorden met de lokale hengelsportvereniging. Bij de Spartelvijver en de Christinalustvijver zijn eind 2021 borden geplaatst over deze pilot en voor beide locaties is eind 2021 een inruilactie gestart. De inruilactie loopt op drie locaties binnen Vechtstromen en is een mooie samenwerking met Snippe hengelsport, Van der Kolk Hengelsport en DierenwinkelXL Jos ter Brugge. Sportvissers kunnen bij deze inruilactie tot december 2022 hun lood inruilen voor milieuvriendelijke loodvervangers.

Put Middelwaard

HSV De Reiger uit Vianen heeft samen met Utrechts Landschap besloten om voortaan alleen nog maar loodvrij te vissen op Put Middelwaard. Dit water is vooral geliefd bij karpervissers en hiervoor zijn prima loodvrije alternatieven verkrijgbaar. Op twee plaatsen langs Put Middelwaard zijn informatieborden geplaatst. Alle leden met een nachtvistoestemming voor dit water hebben van Sportvisserij Nederland een setje loodvervangers ontvangen.


Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.