Waarom controle visdocumenten?

Controleren van visdocumenten is geen doel op zich, maar is noodzakelijk om bepaalde doelen voor jouw hengelsportvereniging te bereiken. Deze doelen voor jouw vereniging  zijn:


1. Functioneren van de hengelsportvereniging

Door het lidmaatschap van een hengelsportvereniging, ontvangt de sportvisser een schriftelijk toestemming (VISpas en de Lijsten van Viswateren) om in veel wateren te vissen. Een lidmaatschap bedraagt gemiddeld 35 euro per jaar! Een groot deel hiervan is contributiegeld voor de hengelsportvereniging. Door deze inkomsten functioneren verenigingen en hebben mogelijkheden om viswater te huren en te onderhouden, vis uit te zetten en om de belangen te behartigen van haar leden en de sportvisserij in het algemeen.

 

2. Binding, betrekken en ledenwerving

Een positieve controle naar de sportvisser toe, zorgt dat bestaande leden blijven behouden (binding). Dat contactmoment kan ook worden gebruikt om leden te betrekken bij de vereniging met goede voorlichting over het viswater, het visstandbeheer, het verenigingsleven en haar activiteiten. Verder biedt een positieve, actieve grondhouding bij de controle mogelijkheden voor actieve ledenwerving.


3. Bescherming en ontwikkeling visstand

De Visserijwet 1963 biedt met regelingen een basisbescherming voor de Nederlandse visstand (gesloten tijden en minimummaten). In de Algemene voorwaarden Gebruik VISpas zijn als extra bescherming aanvullende vergunningsvoorwaarden gesteld, zoals meeneemverboden (paling, karper & snoek) en meeneemlimieten vissoorten. Deze vergunningsvoorwaarden kunnen in het kader van viswater- en visstandbeheer worden aangescherpt  voor specifieke (verenigings) wateren. 

4. Sturing en imago van de sportvisserij

Met de contributiegelden is de vereniging in staat te zorgen voor meer wateren met een goede visstand, maar ook om visserijmogelijkheden voor de sportvisser te behouden of te vergroten. Voor het imago van de hengelsport is het belangrijk dat de sportvisserij op een goede manier en vooral respectvol wordt uitgeoefend. Het organiseren van cursussen voor leden en vooral jeugdleden (Vissen voor Kids en het Vissenschoolproject) dragen hiertoe bij.


Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.