Snoekvisser

De snoek is een vissoort die sterk tot de verbeelding van sportvissers spreekt. Het is een felle jager met scherpe tanden, die ook nog eens aanzienlijke afmetingen kan bereiken. Sommige snoekvissers richten zich zelfs geheel op het vangen van grote snoeken. De snoekvissers profiteren van de verbetering van de waterkwaliteit, het helderder worden van wateren en het herstel van de begroeiing met waterplanten.

Het aantal sportvissers dat zich specialiseert in het vissen op snoek, neemt de laatste decennia toe. Snoekvissers beoefenen hun visserij over het algemeen actief lopend langs de waterkant ("snoeken is zoeken"). Voor deze discipline van de sportvisserij dienen de oevers van het viswater dan ook redelijk goed toegankelijk te zijn.

Voor de snoekvisser is een gezonde snoekstand dé voorwaarde voor een geschikt viswater. Een gezonde, evenwichtige snoekstand bestaat uit veel exemplaren, waarbij de kleinere snoeken aantalsmatig het meest voorkomen.

Voor de snoekvisser is niet alleen de aanwezigheid van voldoende aantallen, maar ook het formaat van de te vangen snoek van belang. Een gevarieerd milieu met voldoende waterplantengroei in de oeverzone als paai- en opgroeigebied van de kleinere snoeken, maar tevens voldoende open water als leefgebied voor de grotere snoeken, kan die voorwaarden scheppen.

Door de ontwikkeling van waterplanten in de oeverzone van het viswater te stimuleren, kan de leefomgeving voor de (met name jonge) snoek worden verbeterd. Dit is goed mogelijk door bijvoorbeeld het oevertalud te verflauwen, riet aan te planten of natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Uiteraard zal de snoekvisser hierbij ook kritisch letten op het behoud van een goede bevisbaarheid van het water.

Directe ingrepen in de snoekstand door uitzetten van pootsnoek of het verwijderen van grote snoek zijn respectievelijk weinig zinvol en niet altijd effectief noch onder snoekvissers populair.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.