WBTR Stappenplan

1. Bewustwording

De WBTR brengt een aantal wijzigingen met zich mee, waarvan een deel verplicht is. Erg ingrijpend zijn deze wijzigingen niet, maar u moet hier als bestuurder wel wat mee doen.
 • Win informatie in uit verschillende bronnen over de WBTR.
 • Bespreek deze informatie binnen het bestuur.


2. Inventarisatie

De WBTR zorgt misschien niet voor gigantische veranderingen, het is wel een goed moment voor het bestuur om kritisch voor de spiegel te staan en te reflecteren. Start deze reflectie met een inventarisatie.
 • Wat staat er in de statuten en reglementen over de vereniging of stichting en de bestuurders hiervan?
 • Staat de vereniging of stichting ingeschreven bij de KvK en zijn de juiste personen als bestuurders vermeld?
 • Zijn er voldoende bestuurders en is er een kascommissie (of andere verplichte commissie)?
 • Zijn de functies en taken binnen het bestuur verdeeld?
 • Wie houdt er toezicht en controle op wat bestuurders doen en op de financiële administratie?
 • Is duidelijk wat bestuurdersaansprakelijkheid inhoudt en is er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten?


3. Evaluatie

Na de inventarisatie volgt een evaluatie. Vergelijk hierbij de statuten en reglementen met hetgeen de WBTR voorschrijft. Beperk u niet alleen tot het papierwerk, maar kijk juist ook naar de gang van zaken in de praktijk.
 • Bevatten de statuten de juiste regelingen met betrekking tot belet/ontstentenis, stemverdeling en tegenstrijdig belang?
 • Worden de statuten en reglementen gevolgd?
 • Handelen bestuurders altijd naar het belang van de stichting of vereniging?
 • Vindt er voldoende controle van en door bestuurders plaats of is er behoefte aan een toezichthoudend orgaan?


4. Actie

De kans is groot dat er op basis van de evaluatie actie moet worden ondernomen. Dit betekent dat de vereniging of stichting wijzigingen door moet voeren om de WBTR na te leven.
 • Wijzig de statuten indien daar aanleiding toe is. Volg hierbij de procedure zoals deze in de statuten is omschreven, overleg tijdig met uw notaris en gebruik de modelstatuten als voorbeeld.
 • Volg als bestuur altijd de statuten en reglementen bij het nemen van besluiten en stel notulen op van bestuursvergaderingen. Zorg ook dat er conform de statuten en reglementen commissies zijn en functioneren.
 • Stel een bestuursreglement op en maak daarin afspraken over de taken en functies van bestuurders, de controle op andere bestuurders, de wijze van vergadering en verslaglegging en handelen van bestuurders bij tegenstrijdig belang.
 • Stel zo nodig een toezichthoudend orgaan in en sluit een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.