UBO Registratie

Sinds 27 september 2020 is iedere vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, waaronder alle bij de Kamer van Koophandel ingeschreven hengelsportverenigingen vallen, verplicht om de personen die zeggenschap hebben over de vereniging, in te schrijven in het zogenoemde UBO-register. Verenigingen die dit nog niet hebben gedaan, ontvangen hierover bericht van de Kamer van Koophandel.

Wat is een UBO?

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon of zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar is of zijn of de uiteindelijke zeggenschap heeft/hebben over de vereniging. Het doel van de inschrijving is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit.
 
Bij een hengelsportvereniging zal geen individu als UBO worden aangewezen, maar wordt het gehele statutaire bestuur als UBO aangemerkt. In de praktijk worden dit ook wel “pseudo-UBO’s” genoemd. Ook jouw hengelsportvereniging moet er dus voor zorgen dat het bestuur is of wordt ingeschreven in dit register.

Inschrijven tot eind maart 2022

Organisaties kunnen hun UBO tot uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven via de Kamer van Koophandel. Sommige verenigingen hebben hierover reeds een brief (download hier de voorbeeldbrief) ontvangen van de Kamer van Koophandel, anderen zullen deze brief de komende tijd nog ontvangen.
 
Van de ingeschreven UBO’s wordt een aantal gegevens openbaar: de naam, de geboortemaand- en jaar, de nationaliteit en de woonstaat. Daarnaast wordt vermeld wat de aard en de omvang van het belang is. Daarmee is dan bij informatie-aanvragen inzichtelijk op basis waarvan iemand als UBO is ingeschreven en welk belang die persoon in de vereniging of stichting heeft.

Als een bestuurder alleen vanwege zijn functie als pseudo-UBO in het register staat, zal dat uit het uittreksel blijken. Zijn of haar gegevens komen in dat geval overeen met die in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Geef bestuurswijzigingen altijd door aan de KvK

Wellicht ten overvloede is het goed om te melden dat wijzigingen in het bestuur altijd moeten worden geregistreerd in het Handelsregister - en nu dus ook in het UBO register - van de Kamer van Koophandel. Ga hiervoor naar de KvK website.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid of de veel gestelde vragen op de website van de Kamer van Koophandel.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.