Evaluatie functioneren VBC's

De VBC’s zijn vanaf 1999 landsdekkend opgestart. Vanaf 2009 werd deelname aan VBC’s steeds minder vrijblijvend, waardoor er voor ieder Rijkswater en voor bijna alle waterschappen VBC’s zijn opgericht. Vanaf 2014 veranderde het beleid van de overheid. De VBC-verplichting werd losgelaten, een deel van de VBC’s is toen gestopt.

In 2020 is er door Sportvisserij Nederland een onderzoek gedaan naar het functioneren van de VBC’s. Daaruit bleek dat veel deelnemende organisaties het nut van overleg en samenwerking inzien, maar dat er teveel vrijblijvendheid is gebleven en er daardoor vaak weinig werd bereikt.

Sportvisserij Nederland en de federaties zijn van mening dat VBC’s nuttig kunnen zijn en veel kunnen betekenen voor het visstand- en visserijbeheer. Deelnemende organisaties dienen dan wel gelijkwaardig aan tafel te zitten en vooral praktisch aan de slag te gaan met concrete en leuke projecten. Dat stimuleert en levert het meeste resultaat.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.